Save the date: 27 november
Een natuurfilosofische avond over groot Eindhoven! Eindhoven staat aan de vooravond van grootstedeli..

Lees meer

Trefpunt gaat de koers bepalen voor komende jaren
Donderdag 31 oktober gaan we het gesprek aan met onze vrijwilligers. Doel is te komen tot een gedrag..

Lees meer

Tegel eruit, plantje erin

Operatie Steenbreek

Advies Bestemmingsplan Stationsplein (District E)
Het advies luidt: positief, mits Het betreft een grootschalige bestemmingsplanwijziging welke voorzi..

Lees meer

Kapadvies Heksenkruidlaan 2
Het advies luidt: negatief Het betreft de aanvraag van 9 bomen gelegen aan Heksenkruidlaan.  Aa..

Lees meer