Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109

 • Datum: 20 augustus 2017
 • 22 december 2016

  Het betreft de verkaveling ter plaatse van de Boschdijk 1109 tot een drietal kavels ten behoeve van woningbouw.

  Het voornemen bestaat om ter plaatse van de Boschdijk 1109 te Acht een drietal kavels te realiseren ten behoeve van woningbouw. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Kerkdorp Acht 2007”. De gemeente Eindhoven staat in principe
  positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling en heeft aangegeven mee te willen werken aan het planvoornemen. voorwaarde is dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Dit betreft het onderhavige bestemmingsplan “IV Kerkdorp Acht 2007 (Boschdijk 1109)”, dat
  bestaat uit deze toelichting, regels en een verbeelding.

  Afweging TGE

  Het plangebied ligt in het noordwestelijke deel van de gemeente Eindhoven en betreft een perceel aan de Boschijk 1109, gelegen in het Kerkdorp Acht op de hoek Boschdijk – Maasstraat. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie T, nummer 612 en heeft een oppervlakte van circa 3.955 m².

  Het verkavelen van dit perceel in drie delen treft het belang van TGE niet. Hierbij is van belang dat de te verkavelen stukken groter zijn dan 500 M2. Hierdoor blijft de nieuwe bomenverordening van kracht en is daarmee het hoogstaand groen beschermd. Dit laatste is uiteraard wel een belang van TGE maar zoals gemeld valt dit onder de WABO.

   

  Advies ‘Dierenweide Acht’

  Lees meer
  Mathildelaan (voormalig Philips Lightning)

  Lees meer
  Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109

  Lees meer
  Ten Hagestraat (11)

  Lees meer