Advies Bomenbeheerplan Gemeente Eindhoven

 • Datum: 23 januari 2018
 • Het advies luidt: positief

  Aanleiding

  Regelmatig stelt de afdeling beheer van de Gemeente een Bomenbeheerplan op. Het huidige plan heeft ambities die tot 2025 reiken. In het verleden is er – vanuit de aangesloten groepen – veel commentaar gegeven op de wijze waarop de bomen beheerd werden. Vooral de snoei en het opkronen van bomen was een heikel punt.

  Inmiddels is deze situatie sterk verbeterd. Niet alleen zijn de aangesloten groepen tevreden, ook de door de gemeente uitgevoerde Bench Marken laten een verbetering zien.

  Wat het plan ook laat zien is een anticipatie op te verwachten moeilijkheden, naast de iepenziekte en de kastanjebloedingsziekte wordt nu ook de essentaksterfte benoemd waar veel uitval te verwachten valt.

  Advies

  De enige opmerking die TGE wil maken is dat er een termijn aan inboet gesteld moet worden. Er zijn veel incidenten gemeld waar de inboet jaren, soms meer dan een decennium, moet wachten. Naar onze inschatting kan dat best binnen twee plantseizoenen.

  Conclusie

  Wij zijn zeer tevreden over dit beheerplan. Het is innovatief en anticiperend. We kunnen voorlopig weer vooruit.

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Sint Jorislaan

  Lees meer
  Kapadvies Kempensebaan

  Lees meer
  Kapadvies Fellenoord 15

  Lees meer
  Kapadvies Hazenloop 14

  Lees meer