Kapadvies Schimmelpennincklaan 7

  • categorie:
  • datum: 22 augustus 2019

Het advies luidt: positief  Het betreft de voorgenomen kap van een Populus euram. Marilandica (populier) op het voorerf van Schimmelpennincklaan 7 (De Karpen). Vanwege haar omvang en beeldbepalende karakter staat de boom op de lijst van particulier waardevolle bomen. Op aanraden van de boombeheerder van eigenaar van Schimmelpennincklaan 7 is kap aangevraagd. Dit in verband...

Lees meer
FilterKapadvies Statumseind

  • categorie:
  • datum: 22 augustus 2019

Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap en compensatie van 15 bomen op, en in de directe omgeving van, het Stratumseind (Oude Stadgracht en Begijnhof). Dit in het kader van het project ‘Boeiende Binnenstad’ waarbinnen het Stratumseind zal worden heringericht en vergroend.  Aanleiding Het Stratumseind zal er in de toekomst anders uit komen...

Lees meer

Advies bestemmingsplan II Tongelresche Akkers

  • categorie:
  • datum: 16 juli 2019

Het advies luidt: positief  Aanleiding  Het plangebied ligt binnen Tongelresche Akkers aan de oostzijde van Eindhoven. Tongelresche Akkers heeft een totale oppervlakte van ongeveer 45 hectare waarbinnen circa 950 woningen gepland zijn, hiervan zijn reeds circa 600 woningen gerealiseerd.  Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan omvat de wijk Tongelresche Akkers exclusief een...

Lees meer

Advies bestemmingsplan II Tongelresche Akkers (woonwagenlocatie Fernhoutstraat)

  • categorie:
  • datum: 16 juli 2019

Het advies luidt: positief  Advies  Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het voornemen het bestemmingsplan Tongelresche Akkers woonwagenlocatie Fernhoutstraat te effectueren. Grosso modo komen onze adviezen voor dit plan overeen met het grotere gebied van de Tongelresche Akkers waar heden ook een advies voor uitgebracht is. Ten uwer faveure onderstaand, cursief de tekst van...

Lees meer