Advies Bestemmingsplan Stationsplein (District E)

  • categorie:
  • datum: 1 oktober 2019

Het advies luidt: positief, mits Het betreft een grootschalige bestemmingsplanwijziging welke voorziet in de herontwikkeling van het Stationsplein (Zuid) tot de beoogde ontwikkeling, genaamd District-E. Drie hoogbouwtorens zullen worden gerealiseerd te midden van een groene openbare ruimte.   Het plangebied ligt in het centrum van de gemeente en wordt in grote lijnen begrensd door het...

Lees meer
FilterGebiedsvisie Stadhuisplein

  • categorie:
  • datum: 29 september 2019

Reactie Trefpunt Groen Eindhoven, september 2019 Op dit moment is Eindhoven bezig om te veranderen van een moderne provinciestad, met hier en daar al grootstedelijke perspectieven, naar een veelzijdige en globale stad waarin vooral de hoogte van de gebouwen meer en meer het beeld gaan bepalen. Een van de plekken waar dit gaat gebeuren is...

Lees meer

Kapadvies Heksenkruidlaan 2

  • categorie:
  • datum: 25 september 2019

Het advies luidt: negatief Het betreft de aanvraag van 9 bomen gelegen aan Heksenkruidlaan.  Aanleiding De eigenaar van het perceel dient een aanvraag in voor negen bomen waarvan hij er twee wil kappen. Na bestuderen van dit zoekplaatje komen we tot de volgende conclusie: Vanaf de voorzijde van het huis wordt gevraagd een inrit te...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Prinsejagt-Driehoeksbos 2019

  • categorie:
  • datum: 24 september 2019

Het advies luidt positief. Aanleiding De directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het streven om actualisatie van alle bestemmingsplannen voor 2021 uit te voeren omdat dan de omgevingswet in werking treed.  Het plangebied betreft dat deel van het stadsdeel Woensel Noord dat aan de westkant wordt begrensd door de Boschdijk en aan de oostkant wordt...

Lees meer