Advies Bestemmingsplan I Woensel-West 2013

  • categorie:
  • datum: 23 november 2019

Advies Bestemmingsplan I Woensel-West 2013 (plan Celsius fase 3 en 4) Het advies luidt: positief, mits Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Woensel West 2013″ om de herontwikkeling van het gebied rondom het Celsiusplein, Celsiusstraat en Jan van der Heijdestraat. Deze herontwikkeling is onderdeel van het zogenaamde ‘Plan Celsius’, verdeeld over...

Lees meer
FilterKapadvies Heksenkruidlaan 2

  • categorie:
  • datum: 29 oktober 2019

Het advies luidt: negatief positief Het betreft de aanvraag van 2 bomen gelegen aan Heksenkruidlaan.  Eerder is deze aanvraag geweigerd omdat er simpelweg geen reden aangegeven werd. Het oude advies treft u hieronder, cursief, aan. Inmiddels is duidelijk dat de bomen in de weg staan voor de onderkeldering van het te bouwen woonhuis. Dat is...

Lees meer

Kapadvies Clausplein

  • categorie:
  • datum: 23 oktober 2019

Het advies luidt positief. Het betreft de kap en compensatie van 4 platanen op het Clausplein in de binnenstad van Eindhoven.  Aanleiding Tijdens de storm van juni 2019 zijn 4 van de 7 platanen op het Clausplein onherstelbaar beschadigd. Bij drie bomen is de top uitgebroken waarmee een omvangrijk deel van de kroon weg is....

Lees meer

Advies Bestemmingsplan Stationsplein (District E)

  • categorie:
  • datum: 1 oktober 2019

Het advies luidt: positief, mits Het betreft een grootschalige bestemmingsplanwijziging welke voorziet in de herontwikkeling van het Stationsplein (Zuid) tot de beoogde ontwikkeling, genaamd District-E. Drie hoogbouwtorens zullen worden gerealiseerd te midden van een groene openbare ruimte.   Het plangebied ligt in het centrum van de gemeente en wordt in grote lijnen begrensd door het...

Lees meer