Kapadvies St Claralaan

  • categorie:
  • datum: 24 augustus 2017

24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 3 populieren en het knotten van 9 populieren in de Sint Claralaan. Een boombeheerder van de gemeente heeft de kap aangevraagd. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie, waardoor de bomen veel dood hout verliezen. Zo vlak langs het...

Lees meer
Filter


Kapadvies Den Dolech TU/e

  • categorie:
  • datum: 24 augustus 2017

24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 1 Canadese Populier (nr. 1856) op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven, nabij stikstof en gasopslag, vanwege stabiliteitsproblemen en recente takbreuk. De kap is aangevraagd door de afdeling Dienst Huisvesting van de TU/e na een VTA (Visual Tree Assessment). Uit dit onderzoek...

Lees meer

Kapadvies Boutenslaan – Alberdingk Thijmlaan

  • categorie:
  • datum: 24 augustus 2017

24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 10 populieren (Populus trichocarpa en Populus alba) langs de Boutenslaan ter hoogte van de Alberdingk Thijmlaan. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie waardoor de bomen veel dood hout...

Lees meer

Advies Bestemmingsplan II Stratum buiten de Ring

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

7 augustus 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Stratum buiten de Ring 2004” ten behoeve van de herontwikkeling van bestaande woningen aan de noordwestzijde van het Floraplein te Eindhoven. Het voorliggende bestemmingsplan betreft het plangebied gelegen te Eindhoven en omsloten door het Floraplein, de Floralaan West, de Resedastraat en de...

Lees meer