Kapadvies Vestdijk, aanvullend

  • categorie:
  • datum: 28 maart 2018

Het advies luidt: positief Het betreft een aanvulling op de eerder verleende kapaanvraag nr. V18/32259. Het gaat om 7 bomen die tevens niet inpasbaar zijn in het nieuwe ontwerp voor de Vestdijk. Aanleiding Na verlening van de kapaanvraag V18/32259 bleken 7 bomen buiten de aanvraag gevallen te zijn die eveneens opgenomen hadden moeten worden omdat...

Lees meer
Filter


Kapadvies Kleine Berg

  • categorie:
  • datum: 23 maart 2018

Het advies luidt: positief, mits… Het betreft de kap van 7 bomen ter plaatse van de Kleine Berg in verband met herinrichting van de straat en het versterken van de groenstructuur. Aanleiding De Kleine Berg komt er in de toekomst anders uit te zien. De inrichting van de straat voldoet niet meer aan de wensen...

Lees meer

Kapadvies professor Dorgelolaan 12-14

  • categorie:
  • datum: 15 maart 2018

Het advies luidt positief: Het betreft een voorgenomen kap van 11 bomen aan de Prof. Dorgelolaan. Aanleiding VB Dorgelolaan BV is voornemens om aansluitend op genoemd perceel met bomen een kantoorpand en parkeerplaatsen te realiseren. Op dit perceel staan 26 bomen waarvan er 11 niet behouden kunnen worden. Afweging Er is een poging gedaan om...

Lees meer

Kapadvies 3 bomen Schuttersbosch

  • categorie:
  • datum: 13 maart 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van drie bomen in de openbare ruimte in de groene wijk Schuttersbosch. Kap is aangevraagd omdat de drie bomen afstervende zijn en een verhoogde gevaarzetting vormen. Aanleiding De eigenaar van de grond, woningbouwcorporatie Woonbedrijf, heeft een kapvergunning aangevraagd voor de volgende drie bomen: Zomereik langs de straat...

Lees meer