Kapadvies Hindelaan 11

  • categorie:
  • datum: 9 januari 2018

Het betreft de kap van één conifeer op het perceel van Hindelaan 11 in Eindhoven ten behoeve van een nieuw te bouwen woning. Aanleiding Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens om de conifeer aan de voorzijde van het perceel te kappen (boom 1). De reden van de kap is het mogelijk maken van...

Lees meer
Filter


Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  • categorie:
  • datum: 19 december 2017

Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 26 bomen ten behoeve van de nieuw te bouwen parkeergarage op het terrein van Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Aanleiding Fontys Rachelsmolen is voornemens een aantal grote ruimtelijke veranderingen aan te gaan. Het betreft de bouw van een nieuw schoolgebouw om het groeiend...

Lees meer

Kapadvies Kosmoslaan

  • categorie:
  • datum: 6 december 2017

Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 90 bomen in de Kosmoslaan aan de rand van buurt Luytelaer (Woensel-Noord). Reden voor de kap is drieledig. Ten eerste wordt de kap voorgesteld in het kader van revitalisatie van de Kosmoslaan. Ten tweede ambieert de gemeente om de laan beter aan te laten sluiten...

Lees meer

Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  • categorie:
  • datum: 1 december 2017

Aanleiding Op 23 november heeft Trefpunt Groen Eindhoven kennis genomen van de ‘herinrichtingsplannen’ van zowel de Venus- als Veluwelaan. Bij de inrichting wordt er onder andere een extra riool aangebracht en zal de verharding van het hele straatprofiel vervangen worden. Bij de nieuwe inrichting komen de bomen in het gedrang. Naar inzicht van de Gemeente...

Lees meer