Advies bestemmingsplan Strijp-S 2017

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

17 mei 2017 Het betreft een actualisatie van bestemmingsplan Strijp-S 1.1     Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan ‘Strijp-S’ is op 12 februari 2008 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatie-bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting treedt op 2019 de Omgevingswet...

Lees meer
Filter


Advies bestemmingsplan ‘De Bakermat 2017’

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

8 mei 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Limbeek-Woenselse Watermolen” ten behoeve van de ontwikkeling van een locatie aan de Marconilaan / Boschdijk in Eindhoven, die al vele jaren wordt gekenmerkt door leegstand en verval. Aanleiding Het project bestaat uit de realisatie van circa 221 gestapelde woningen alsmede maximaal 1600 m2...

Lees meer

Tramstraat 37 Augustijnen

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

1 mei 2017 Het betreft de kap van 6 bomen en het verplanten van 5 bomen om de herbestemming (fase 1) van Mariënhage, De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel mogelijk te maken (project DELAmondo). Aanleiding Project DELAmondo wordt ontwikkeld door de coöperatie DELA en omvat een herbestemming van Mariënhage, De Paterskerk, het voormalig...

Lees meer

Henri Dunantpark

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

25 april 2017 Het betreft de kap van 70 bomen ten behoeve van de herinrichting van de oevers (moerastuin) van de noordoostelijke vijver van het Henri Dunantpark. Aanleiding In het noordoostelijke deel van het Henri Dunantpark worden diverse inrichtingsmaatregelen getroffen om het park beter geschikt te maken als leefgebied voor amfibieën en kleine zoogdieren. De...

Lees meer