Advies bijdrage particuliere waardevolle bomen

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

14 februari 2017 Het betreft een voorstel om vanuit het Bomencompensatiefonds gelden te onttrekken voor het onderhoud aan particuliere waardevolle bomen zoals die geregistreerd zijn in de ‘lijst’. Dit om eigenaren tegemoet te komen in de kosten die gemaakt dienen te worden om een waardevolle boom duurzaam te onderhouden. Aanleiding In 2013 is besloten om...

Lees meer
Filter


Ulenpas

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

9 februari 2017 Het betreft de kap van enkele bomen in een particuliere tuin. Trefpunt Groen Eindhoven heeft de kapaanvraag bekeken voor de bomen aan de Ulenpas. Bij een veldbezoek kwamen we tot dezelfde conclusie als Tom van Duuren in zijn rapport aangeeft. Drie bomen met een rode reden de andere met een groene. De...

Lees meer

Advies bestemmingsplan 5e uitwerking Waterrijk, Kamer 11A

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

9 februari 2017 Het betreft een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan Waterrijk Afweging Dit plan is een gedeeltelijke uitwerking van artikel 15 ‘Woongebied – Uit te werken’ van het bestemmingsplan Waterrijk dat door de gemeenteraad van Eindhoven is vastgesteld op 19 november 2013. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de bouw van 33...

Lees meer

Willemstraat

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

9 februari 2017 Het betreft de kap van één centrumboom aan de Willemstraat. Afweging De honingboom die aan het begin van de Willemstraat staat (gezien vanuit de Keizersgracht) vertoont geen enkele groei. Met een omtrek van 45 cm valt hij net binnen de kapvergunning maar is nauwelijks gegroeid vanaf de aanplantmaat. Opvallend is dat op...

Lees meer