Park Forum West

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

9 februari 2017 Het betreft de kap van twee rijen bomen aan het nog te ontwikkelen deel van Park Forum West, deels positief Afweging Bij een veldbezoek onderzochten we twee rijen bomen die in een hoek van 45 graden van elkaar gescheiden zijn. Op bovenstaande tekening zie je de twee rijen. TGE pleit er voor om...

Lees meer
Filter










Basisschool de Troubadour, Maria van Bourgondiëlaan 2a

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

3 februari 2017 Het betreft de kap van 10 bomen aan de Maria van Bourgondiëlaan 2a. De kap is nodig voor de ontwikkeling van Basisschool de Troubadour. Afweging Het betreft vervangende nieuwbouw van het hoofdgebouw, kleutergebouw en gymzaal. Hoofdgebouw en kleutergebouw blijven tijdens de realisatie staan en worden pas na ingebruikname nieuwbouw gesloopt (sloopvergunning voor...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Luchthaven Eindhoven e.o

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

30 januari 2017 Het betreft de actualisatie van het bestemmingsplan ter plaatse van de luchthaven Eindhoven en omgeving. Vrijwel alle vigerende bestemmingsplannen ter plaatse van de luchthaven Eindhoven, met uitzondering van een klein deel van het plangebied ter plaatse van de terminal van Eindhoven Airport, zijn sterk verouderd. Dit gegeven en het (nieuwe) Luchthavenbesluit Eindhoven...

Lees meer

Kapadvies Kruidenbuurt fasen drie en vier

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

27 janauri 2017 Het betreft de kap van 66 bomen en het verplanten van 4 bomen om de bouw van de Kruidenbuurt, fase drie en vier, mogelijk te maken. Afweging Naast de Heezerweg ligt inmiddels al tien jaar een groot terrein braak waar de Kruidenbuurt fasen drie en vier gerealiseerd moet worden. Hier bomen kappen...

Lees meer