Advies Ruimtelijke onderbouwing Limburglaan 32-36

  • categorie:
  • datum: 23 januari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft een ruimtelijke onderbouwing om de ontwikkeling van een fitnessaccommodatie mogelijk te maken op het huidige braakliggende terrein aan de Limburglaan 32-36. Aanleiding De percelen Limburglaan 32-36, gelegen aan de rand van bedrijventerrein de Hurk, liggen momenteel braak. Kero vastgoed is voornemens op deze locatie een fitnessaccommodatie te bouwen. Qua...

Lees meer
Filter


Kapadvies Havensingel e.o.

  • categorie:
  • datum: 22 januari 2018

Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 20 grauwe populieren om de ontwikkeling van het Havenkwartier (Havensingel e.o.) mogelijk te maken. Aanleiding Tussen de Havensingel, de Havenstraat en de Kanaaldijk Zuid ligt al enkele jaren een terrein braak. CRA vastgoed is voornemens op dit terrein nieuwe woningen te realiseren. De bossage bestaande...

Lees meer

Advies uitwerkingsplan 2e uitwerking Woensel West 2013

  • categorie:
  • datum: 17 januari 2018

(plan Celsius fase 2) Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Woensel West 2013’ om de herontwikkeling van het gebied rondom de Snelliusstraat en Snelliushof mogelijk te maken. Deze herontwikkeling is onderdeel van het zogenaamde ‘Plan Celsius’, verdeeld over vier fases. Onderhavig plangebied heeft betrekking op de tweede fase waarin 120...

Lees meer

Kapadvies Ulenpas 85

  • categorie:
  • datum: 16 januari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 12 bomen op het perceel van Ulenpas 85 wegens groene tuinherinrichting. Aanleiding De aanvrager heeft het betreffende perceel gekocht en woont sinds kort als jong gezin op Ulenpas 85 met het perspectief hier zo lang mogelijk te blijven. Om deze reden zijn de bewoners van plan...

Lees meer