Kapadvies Boutenslaan – Alberdingk Thijmlaan

  • categorie:
  • datum: 24 augustus 2017

24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 10 populieren (Populus trichocarpa en Populus alba) langs de Boutenslaan ter hoogte van de Alberdingk Thijmlaan. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie waardoor de bomen veel dood hout...

Lees meer
Filter


Advies Bestemmingsplan II Stratum buiten de Ring

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

7 augustus 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Stratum buiten de Ring 2004” ten behoeve van de herontwikkeling van bestaande woningen aan de noordwestzijde van het Floraplein te Eindhoven. Het voorliggende bestemmingsplan betreft het plangebied gelegen te Eindhoven en omsloten door het Floraplein, de Floralaan West, de Resedastraat en de...

Lees meer

Reuselstraat

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

25 juni 2017 Het betreft de voorgenomen kap van vijf elzen aan de Reuselstraat. Afweging Vanuit boombeheer van de Gemeente Eindhoven kreeg TGE een melding van wortelopdruk in tuinen. Bij een veldbezoek werd deze inzichtelijk gemaakt door middel van een proefsleuf. Op de foto hier onder is duidelijk te zien hoe de wortels het muurtje optillen...

Lees meer

Mispelhoefstraat/Weijerbeemd COMPENSATIE

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

24 juni 2017 Het betreft de compensatie behorende bij kapaanvraag Mispelhoefstraat/Weijerbeemd. Op 20 januari 2017 heeft Trefpunt Groen Eindhoven bovenstaande kapaanvraag van een positief advies voorzien. Ten tijde van dit advies was er geen compensatie bekend waardoor een (gelabelde) financiële compensatie voorgesteld werd ten gunste van het bomencompensatiefonds. De hoogte van dit bedrag is...

Lees meer