Advies bestemmingsplan Mariënhage, 1ste wijziging binnenstad

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

18 maart 2017 Het betreft een wijziging van bestemmingsplan Mariënhage. De nieuwe bestemming wordt Horeca in de breedste zin van het woord. Aanleiding Mariënhage in Eindhoven is bekend van de Augustinessen, de Paterskerk met klooster en tuinen. Onder de fundamenten  liggen waarschijnlijk de oudste overblijfselen van het mottekasteel, Ten Hage,  Eindhoven (13de eeuw).  Het plangebied...

Lees meer
Filter


Kastanjes Neckerspoel

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

16 maart 2017 Het betreft de kap van twee rode kastanjebomen aan de noordzijde van Neckerspoel. De kap is aangevraagd door de projectleider verkeer van de gemeente. Dit in verband met een nieuwe OV-concessie die vraagt om aanpassing van de bufferplaatsen en verlegging van het fietspad aan de noordzijde van Neckerspoel. Afweging De twee rode...

Lees meer

Advies bestemmingsplan ‘Oude Gracht’

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

10-3-2017 Het betreft de actualisatie van bestemmingsplan ‘Oude Gracht’. Het advies luidt: Neem de opmerkingen van TGE c.s. eerst mee vooraleer het geheel aangeboden wordt aan B&W. Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan is op 30 januari 2007 vastgesteld...

Lees meer

Herplantadvies Flight Forum

  • categorie:
  • datum: 20 augustus 2017

10 maart 2017 Het betreft de herplant van 22 acacia’s te planten in Flight Forum Afweging TGE is de vraag gesteld of er voor een toekomstige kapaanvraag in het gebied Flight Forum c.a. ter compensatie nu al bomen geplant mogen worden. Voor TGE is dat geen enkel probleem. Als de aanvraag positief geadviseerd wordt zal...

Lees meer