Kapadvies Art Company Aalsterweg

  • categorie:
  • datum: 14 februari 2018

Het advies luidt: Positief Het betreft de kap van 19 fijnsparren op het perceel van Art Company, Aalsterweg 301 grenzend aan landgoed Eikenburg. Aanleiding De eigenaar van het perceel is voornemens de twee rijen fijnsparren op de grens tussen Art Company en landgoed Eikenburg te kappen en te vervangen door jonge aanplant. Reden voor de...

Lees meer
Filter


Kapadvies Celsius Snellius

  • categorie:
  • datum: 14 februari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 42 bomen om de realisatie mogelijk te maken van plan Celsius, fase 2 (Snelliushof). Het plangebied wordt begrensd door de Newtonstraat, de Stephensonstraat, de Drebbelstraat en de Edisonstraat Aanleiding Het plan Celsius is een stadsvernieuwing dat in meerdere fases wordt uitgevoerd. Na realisatie van...

Lees meer

Kapadvies Vredeoord

  • categorie:
  • datum: 13 februari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en verplant van 65 op het terrein ‘Vredeoord’ voormalig Philipsterrein. Aanleiding Woningbouwvereniging Sint Trudo heeft het voormalige Philipsterrein verworven voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk. Afweging Voor de ontwikkeling moeten 53 bomen gekapt worden en 12 verplant. De ‘pluk’ bomen aan de weg Vredeoord (Grote Beek)...

Lees meer

Kapadvies Vestdijk

  • categorie:
  • datum: 13 februari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en verplant van 62 bomen alle gelegen aan de Vestdijk, centrum Eindhoven. Aanleiding De 62 gleditia’s aan de Vestdijk, tussen het 18 septemberplein en de Geldropseweg worden omwille van twee redenen gekapt; a) de Vestdijk wordt heringericht, rioolvervanging et cetera en b) de huidige bomen staan stil...

Lees meer