Kapadvies Michelangelolaan 2

  • categorie:
  • datum: 15 mei 2019

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 10 bomen op het terrein van het Catharina ziekenhuis Eindhoven. Aanleiding Op het terrein van het Catharina ziekenhuis Eindhoven zal een nieuw apotheekgebouw worden gebouwd. Locatie voor dit nieuwe apotheekgebouw is in de noordoosthoek van het terrein, hoek Winston Churchilllaan – Veldmaarschalk Montgomerylaan (zie afbeelding 1)....

Lees meer
FilterAdvies VIII Stratum binnen de Ring

  • categorie:
  • datum: 13 mei 2019

Aanleiding Lidl Nederland is voornemens om gronden waarop een voormalige Lidl supermarkt staat en die zijn voorzien van een bedrijfs- en verkeersbestemming om te zetten naar een woonbestemming, zodat hier in de toekomst woningbouw kan plaatsvinden. Het betreft de gronden van de voormalige Lidl-supermarkt aan de Hofdijkstraat te Eindhoven.   Het plangebied is gelegen binnen...

Lees meer

Kapadvies Hurksestraat 13

  • categorie:
  • datum: 10 mei 2019

Het advies luid: positief Aanleiding VDL is een onderneming die aan de Hurksestraat een bedrijf wil uitbreiden. De uitbreiding vindt plaats aan de voorzijde van het huidige gebouw en de Hurksestraat. Op het terrein staan diverse bomen waarvan er 18 moeten wijken om de bouw mogelijk te maken. Afweging Het gehele project is samen met...

Lees meer

Kapadvies Aalsterweg 241

  • categorie:
  • datum: 7 mei 2019

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en compensatie van 22 bomen om de realisatie mogelijk te maken van 4 grondgebonden woningen op het reeds verkavelde perceel aan de Aalsterweg 241.  Aanleiding De initiatiefnemer is voornemens om op het huidige perceel aan de Aalsterweg vier woningen te realiseren in Bossfeer. Om deze ontwikkeling mogelijk...

Lees meer