Kapadvies Elzentlaan 18

  • categorie:
  • datum: 18 september 2019

Het advies luidt: positief  Het betreft de voorgenomen kap van twee douglassparren op het zij-erf van Elzentlaan 18. Vanwege de omvang en het beeldbepalende karakter van deze sparren staan de bomen op de lijst van particulier waardevolle bom en. Op aanraden van de boombeheerder van de eigenaar van Elzentlaan 18 is kap aangevraagd. Dit in...

Lees meer
FilterKapadvies Hoogspanningsleidingen Tennet

  • categorie:
  • datum: 9 september 2019

De aanvraag betreft het kappen van 46 bomen onder en nabij de hoogspanningsverbinding van Tennet aan de zuidwestkant van de Genneper Parken (Laarstraat/Genneperweg). Voor de veiligheid en leveringszekerheid van de 150 kv hoogspanningsverbinding dient de beplanting over een breedte van 5 meter voldoende laag te blijven.  Afweging  De afweging is in dit geval simpel. Om...

Lees meer

Kapadvies Rode Kruislaan

  • categorie:
  • datum: 9 september 2019

Het advies luidt: positief Aanleiding In de Rode Kruislaan (tussen de buurt Woenselse Heide en het Henri Dunantpark) staan 221 smalbladige essen. Het gros van de essen is aangetast door de essentaksterfte waarmee de beplanting zich naar verwachting nooit zal kunnen ontwikkelen tot een gezonde laanbeplanting met een voor de soort normale omvang. Om deze...

Lees meer

Kapadvies Hugo van der Goeslaan 1 – DAF terrein

  • categorie:
  • datum: 9 september 2019

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 11 bomen op het terrein van DAF vanwege een dunning. Parallel aan de kap worden elders op het terrein 27 nieuwe bomen geplant verrijkt met heesters en vaste planten.  Aanleiding In het kader van een andere wijze van beheer en inrichting van het groen is de...

Lees meer