Advies Bestemmingsplan II Blixembosch Noordoost (Plateau)

  • categorie:
  • datum: 12 maart 2019

Het advies luidt: Positief  Aanleiding De gemeente Eindhoven is voornemens nieuwe woningbouw te realiseren aan de noordoostzijde van Eindhoven, tegen de Amerikaanse buurt van de bestaande wijk Blixembosch (Woensel Noord). Het vigerende bestemmingsplan Blixembosch Noordoost voorziet in dit gebied in twee uit te werken woonbestemmingen. De voorgenomen woningbouw zoals geregeld in de...

Lees meer
FilterAdvies Bestemmingsplan Buitengebied Eindhoven 2019

  • categorie:
  • datum: 26 februari 2019

Het advies luidt: Positief  Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan Buitengebied  is op 29 april 2008 onherroepelijk geworden en is dus verouderd. Het is immers van belang dat beschikt kan worden over een bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met...

Lees meer

Bestemmingsplan Buitengebied Eindhoven 2019

  • categorie:
  • datum: 22 februari 2019

Het advies luidt: Positief  Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan Buitengebied  is op 29 april 2008 onherroepelijk geworden en is dus verouderd. Het is immers van belang dat beschikt kan worden over een bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Nieuw Bergen

  • categorie:
  • datum: 20 februari 2019

Het advies luidt: positief, mits Aanleiding Aanleiding tot dit bestemmingsplan is de herontwikkeling van een locatie aan de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Het project bestaat uit de realisatie van maximaal 242 gestapelde woningen en 1825 m2 overige functies op de begane grond  De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is...

Lees meer