Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  • categorie:
  • datum: 1 december 2017

Aanleiding Op 23 november heeft Trefpunt Groen Eindhoven kennis genomen van de ‘herinrichtingsplannen’ van zowel de Venus- als Veluwelaan. Bij de inrichting wordt er onder andere een extra riool aangebracht en zal de verharding van het hele straatprofiel vervangen worden. Bij de nieuwe inrichting komen de bomen in het gedrang. Naar inzicht van de Gemeente...

Lees meer
Filter


Kapadvies Elzentlaan

  • categorie:
  • datum: 27 november 2017

Het betreft de kap en herplant van 12 bomen in de Elzentlaan. In het kader van het onderhoudsprogramma zal een boomrenovatie plaatsvinden in de Elzentlaan tussen de Dr. Schaepmanlaan en de Bilderdijklaan). Bomen met een matig tot slechte conditie worden vervangen. Tevens worden extra bomen teruggeplant om de laanstructuur te versterken. Aanleiding Een deel van...

Lees meer

Kapadvies Hindelaan 17

  • categorie:
  • datum: 22 november 2017

Het advies luidt: levensboom, Negatief / coniferen, Positief Het betreft de voorgenomen kap van acht coniferen en één levensboom (Thuja) op het perceel van Hindelaan 17 in Eindhoven. Aanleiding Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens negen bomen te kappen, waarvan acht coniferen in de achtertuin en één levensboom (Thuja) voor op het erf....

Lees meer

Kapadvies Tijgerstraat-Neushoornstraat

  • categorie:
  • datum: 22 november 2017

Het betreft de kap van 13 bomen aan de Neushoornstraat en Tijgerstraat gelegen in stadsdeel Stratum. Aanleiding Woningbouwcorperatie Woonbedrijf gaat de 50 bestaande woningen amoveren en op de vrijgekomen locatie 63 nieuwe woningen bouwen. Onderstaand het plangebied met boomnummers. Afweging Reeds in de fase van bestemmingsplanwijziging is TGE betrokken. De laanbomen in beide straten zullen...

Lees meer