Pro forma advies sportpark Heihoef

  • categorie:
  • datum: 16 april 2018

Het advies luidt: Negatief Het betreft hier een pro forma advies voor de eventuele kap van dennen en sparren op terrein van sportpark Heihoef (oostzijde) en het eventuele snoeien, kandelaberen of kappen van een laan Amerikaanse eiken tussen sportpark Heihoef en de daarvan oostelijk gelegen (natuurlijke) begraafplaats. Het voordeel van de herinrichting weegt niet op...

Lees meer
Filter


Advies bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin)

  • categorie:
  • datum: 10 april 2018

Het bestemmingsplan “I Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin e.o.)” maakt de herinrichting van de Dommeltuin bij het kloostercomplex Mariënhage mogelijk en voorziet in een mogelijke realisatie van een oeververbinding over de Dommel in de vorm van een brug ter geleiding van langzaam verkeer. Deze ontwikkelingen kennen een onderlinge samenhang met de herbestemming van het kloostercomplex...

Lees meer

Kapadvies Vestdijk, aanvullend

  • categorie:
  • datum: 28 maart 2018

Het advies luidt: positief Het betreft een aanvulling op de eerder verleende kapaanvraag nr. V18/32259. Het gaat om 7 bomen die tevens niet inpasbaar zijn in het nieuwe ontwerp voor de Vestdijk. Aanleiding Na verlening van de kapaanvraag V18/32259 bleken 7 bomen buiten de aanvraag gevallen te zijn die eveneens opgenomen hadden moeten worden omdat...

Lees meer

Kapadvies Kleine Berg

  • categorie:
  • datum: 23 maart 2018

Het advies luidt: positief, mits… Het betreft de kap van 7 bomen ter plaatse van de Kleine Berg in verband met herinrichting van de straat en het versterken van de groenstructuur. Aanleiding De Kleine Berg komt er in de toekomst anders uit te zien. De inrichting van de straat voldoet niet meer aan de wensen...

Lees meer