Kapadvies professor Dorgelolaan 12-14

  • categorie:
  • datum: 15 maart 2018

Het advies luidt positief: Het betreft een voorgenomen kap van 11 bomen aan de Prof. Dorgelolaan. Aanleiding VB Dorgelolaan BV is voornemens om aansluitend op genoemd perceel met bomen een kantoorpand en parkeerplaatsen te realiseren. Op dit perceel staan 26 bomen waarvan er 11 niet behouden kunnen worden. Afweging Er is een poging gedaan om...

Lees meer
Filter


Kapadvies 3 bomen Schuttersbosch

  • categorie:
  • datum: 13 maart 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van drie bomen in de openbare ruimte in de groene wijk Schuttersbosch. Kap is aangevraagd omdat de drie bomen afstervende zijn en een verhoogde gevaarzetting vormen. Aanleiding De eigenaar van de grond, woningbouwcorporatie Woonbedrijf, heeft een kapvergunning aangevraagd voor de volgende drie bomen: Zomereik langs de straat...

Lees meer

Bestemmingsplan IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)

  • categorie:
  • datum: 3 maart 2018

Het advies luidt: Positief Aanleiding Er is een initiatief om het terrein tussen De Bergen, Heilige Geeststraat en de Willemstraat te ontwikkelen. De locatie is nu grotendeels onbebouwd en in gebruik als particulier parkeerterrein. Het plan omvat drie woningen (appartementen) aan de Heilige Geeststraat, waarvan één woning met werkruimte, maximaal 45 zelfstandige woningen (appartementen) op...

Lees meer

Kapadvies Steijgerweg 79

  • categorie:
  • datum: 2 maart 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een watercipres achter de flat aan de Steijgerweg 79. Afweging Zo ’n vijftien jaar geleden zijn er drie watercipressen geplant achter de flat. Inmiddels zijn de bomen ~15 meter hoog. De soort die hier gekozen is mag als ongelukkig aangeduid worden. De watercipres is een overlevingsboom...

Lees meer