Bestemmingsplan ‘Stratum buiten de Ring 2016

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

7 juni 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Stratum buiten de Ring 2016” ten behoeve van sloop en wederopbouw van wooneenheden in het driehoekig plangebied tussen de Tijgerstraat en de Neushoornstraat te Eindhoven. Aanleiding Het project bestaat uit ontwikkeling van 63 wooneenheden zijnde appartementen, rij-, beneden- en bovenwoningen. De bestaande...

Lees meer
Filter

Fazantlaan

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

18 mei 2017 Het betreft de kap van 38 bomen in de Fazantlaan aan de rand van buurt De Laak (Tongelre). De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente Eindhoven. Dit in verband met de slechte conditie waarin het gros van de gewone essen, de smalbladige essen en de acacia’s verkeert. Afweging Tijdens...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Strijp-S 2017

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

17 mei 2017 Het betreft een actualisatie van bestemmingsplan Strijp-S 1.1     Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan ‘Strijp-S’ is op 12 februari 2008 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatie-bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting treedt op 2019 de Omgevingswet...

Lees meer

Advies bestemmingsplan ‘De Bakermat 2017’

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

8 mei 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Limbeek-Woenselse Watermolen” ten behoeve van de ontwikkeling van een locatie aan de Marconilaan / Boschdijk in Eindhoven, die al vele jaren wordt gekenmerkt door leegstand en verval. Aanleiding Het project bestaat uit de realisatie van circa 221 gestapelde woningen alsmede maximaal 1600 m2...

Lees meer