Vaalserbergweg

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

21 juni 2017 Het betreft de kap van 14 bomen om de herinrichting van bedrijventerrein Vaalserbergweg (Woenselse Heide) mogelijk te maken. Naar aanleiding van het aanleggen van een regenwaterriool wordt bedrijventerrein Vaalserbergweg, ook wel de Autowijk genoemd, heringericht. Het volledige wegprofiel wordt aangepast en vernieuwd, waardoor er meer ruimte is voor groen en bomen. Aanleiding...

Lees meer
Filter


Bestemmingsplan ‘Stratum buiten de Ring 2016

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

7 juni 2017 Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Stratum buiten de Ring 2016” ten behoeve van sloop en wederopbouw van wooneenheden in het driehoekig plangebied tussen de Tijgerstraat en de Neushoornstraat te Eindhoven. Aanleiding Het project bestaat uit ontwikkeling van 63 wooneenheden zijnde appartementen, rij-, beneden- en bovenwoningen. De bestaande...

Lees meer

Fazantlaan

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

18 mei 2017 Het betreft de kap van 38 bomen in de Fazantlaan aan de rand van buurt De Laak (Tongelre). De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente Eindhoven. Dit in verband met de slechte conditie waarin het gros van de gewone essen, de smalbladige essen en de acacia’s verkeert. Afweging Tijdens...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Strijp-S 2017

  • categorie:
  • datum: 21 augustus 2017

17 mei 2017 Het betreft een actualisatie van bestemmingsplan Strijp-S 1.1     Aanleiding Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan ‘Strijp-S’ is op 12 februari 2008 vastgesteld. Om die reden is dit actualisatie-bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting treedt op 2019 de Omgevingswet...

Lees meer