Kapadvies Vestdijk

  • categorie:
  • datum: 13 februari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap en verplant van 62 bomen alle gelegen aan de Vestdijk, centrum Eindhoven. Aanleiding De 62 gleditia’s aan de Vestdijk, tussen het 18 septemberplein en de Geldropseweg worden omwille van twee redenen gekapt; a) de Vestdijk wordt heringericht, rioolvervanging et cetera en b) de huidige bomen staan stil...

Lees meer
Filter


Kapadvies Zwaanstraat fietspad

  • categorie:
  • datum: 9 februari 2018

Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van 12 à 13 bomen aan de Zwaanstraat. De bomenkap moet het mogelijk maken om het bestaande fietspad te verbreden en zodoende in twee richtingen te kunnen gebruiken. Afweging Een goede fietsverbinding staat hoog in het vaandel van TGE. Hiervoor bomen kappen lijkt op een vals dilemma....

Lees meer

Kapadvies Ring Jagershoef

  • categorie:
  • datum: 7 februari 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 58 bomen in de woonstraten van de ring Jagershoef t.b.v. de herinrichiting. Het projectgebied omvat; Koning Arthurlaan, Elckerlyclaan, Lohengrinlaan, Firapeellaan en De Vier Heemskinderenlaan. Aanleiding De onderhoudstoestand van de ring Jagershoef voldoet niet meer aan de basiskwaliteit. De verharding en fundering van de weg moet vervangen...

Lees meer

Kapadvies Boschdijk 544

  • categorie:
  • datum: 30 januari 2018

Het advies luidt: negatief Het betreft een ruim honderd jaar oude paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) op het perceel van Boschdijk 544. De kastanje staat vanwege zijn leeftijd, omvang en verschijningsvorm op de lijst van particulier waardevolle bomen en geniet hierdoor een extra bescherming bovenop de reguliere bescherming zoals opgenomen in de Verordening bomen 2015. Aanleiding De...

Lees meer