Kapadvies Hindelaan 17

  • categorie:
  • datum: 31 mei 2018

Het advies luidt: Positief Het betreft de kap van één meerstammige Thuja (levensboom) op het perceel van Hindelaan 17 in Eindhoven ten behoeve van een uitbouw van de woning. Aanleiding Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens om de woning aan de voorzijde uit te bouwen binnen de kaders van het vastgelegde bouwvlak. Om...

Lees meer
Filter


Kapadvies De Bunker

  • categorie:
  • datum: 29 mei 2018

Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 26 bomen om de herbestemming van het voormalige studentencentrum De Bunker mogelijk te maken. Aanleiding De Bunker aan de John F. Kennedylaan wordt ontwikkeld tot een complex voor woningen, kantoren en horeca. Het project omvat een transformatie van De Bunker, de huidige versteende buitenruimte alsmede...

Lees meer

Kapadvies Pasqualinistraat (herziene versie)

  • categorie:
  • datum: 14 mei 2018

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 16 paardenkastanjes aan de Kapadvies Pasqualinistraat. Aanleiding Aan de Pasqualinistraat staan 16 paardenkastanjes waarvan de afdeling beheer gevraag heeft deze te verwijderen omdat de levensverwachting < 5 jaar is en de bomen besmet zijn met de kastanjebloedingsziekte. Afweging Zoals te lezen in het verleende kapadvies van...

Lees meer

Advies Cingelshouck-Augustinianum

  • categorie:
  • datum: 8 mei 2018

Het advies luidt: positief Het gaat om een herziening van (een gedeelte van) het vigerende bestemmingsplan Cingelshouck-Augustinianum voor de ontwikkeling van maximaal 67 grondgebonden woningen. Aanleiding Maart 2015 is bestemmingsplan Cingelshouck-Augustinianum vastgesteld. Dat bestemmingsplan is destijds opgesteld voor de sloop- en nieuwbouw van de school en het realiseren van woningbouw in...

Lees meer