Kapadvies Frederiklaan 60 A

  • categorie:
  • datum: 8 mei 2018

Het betreft het kappen van 18 bomen en het kandelaberen van 13 bomen om de transformatie mogelijk te maken van de voormalige Philips bedrijfsschool naar woon- bijeenkomst- en bedrijfsfunctie, op het perceel Frederiklaan 60 A in Eindhoven. Aanleiding De voormalige Philips bedrijfsschool wordt omgevormd tot woongebouw, een restaurant en een klimhal. Dit betekent voor de...

Lees meer
Filter


Bestemmingsplan Tongelre buiten de ring (IJzeren Man)

  • categorie:
  • datum: 19 april 2018

Aanleiding Eindhoven werkt aan het verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de stad. Een van de belangrijkere voorzieningen is natuurzwembad De IJzeren Man. Het natuurbad maakt deel uit van stadspark De Karpen. De gemeente vindt dat het zwembad een laagdrempelige voorziening moet blijven. Om het beheer van het gebied en de continuïteit te garanderen is...

Lees meer

Pro forma advies sportpark Heihoef

  • categorie:
  • datum: 16 april 2018

Het advies luidt: Negatief Het betreft hier een pro forma advies voor de eventuele kap van dennen en sparren op terrein van sportpark Heihoef (oostzijde) en het eventuele snoeien, kandelaberen of kappen van een laan Amerikaanse eiken tussen sportpark Heihoef en de daarvan oostelijk gelegen (natuurlijke) begraafplaats. Het voordeel van de herinrichting weegt niet op...

Lees meer

Advies bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin)

  • categorie:
  • datum: 10 april 2018

Het bestemmingsplan “I Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin e.o.)” maakt de herinrichting van de Dommeltuin bij het kloostercomplex Mariënhage mogelijk en voorziet in een mogelijke realisatie van een oeververbinding over de Dommel in de vorm van een brug ter geleiding van langzaam verkeer. Deze ontwikkelingen kennen een onderlinge samenhang met de herbestemming van het kloostercomplex...

Lees meer