Akkoord bereikt met Lunetzorg

 • Datum: 19 september 2017
 • Na lang onderhandelen hebben we, samen met VOKE (Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart), een akkoord bereikt met Lunetzorg Eckart over hun plannen op Eckartdal. Trefpunt Groen Eindhoven en VOKE (aangesloten bij TGE) hadden namelijk behoorlijk wat moeite met een deel van de plannen van Lunetzorg.

  Kosten wat kost beschermen

  Om de plannen van Lunetzorg mogelijk te maken, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. TGE en VOKE zagen dat als een kans om de onterecht vergunde parkeerplaats, die ligt in de zuidwestelijke hoek van Eckartdal, op te doeken. De bestemming van de parkeerplaats is namelijk ‘groen’ en ook nog eens onderdeel van de groenblauwe mantel. De parkeerplaats had nooit vergund mogen worden. Dit soort waardevolle stukken natuur zijn van grote waarde voor de biodiversiteit. Daarom beschermen we ze kosten wat kost!

  Moet de natuur betalen?

  Lunetzorg had andere gedachten bij het actualiseren van het bestemmingsplan. Zij zagen dit eerder als een kans om de zuidwestelijke hoek van Eckartdal niet alleen te gebruiken voor parkeren, maar ook voor tijdelijke bouw. Lunetzorg hoefde dan in ieder geval zichzelf niet in de weg te zitten tijdens de ontwikkelingen. Maar is het rechtvaardig om de natuur te laten betalen voor het ‘soepel’ verlopen van nieuwe ontwikkelingen? Dit was de centrale vraag in de onderhandelingsgesprekken tussen TGE, VOKE en Lunetzorg.

  Terug naar de natuur

  Lange tijd bewoog Lunetzorg niet. Maar uiteindelijk zagen ook zij de meerwaarde van een stuk ongerepte natuur direct naast de woningen van hun cliënten. Planologen, stedenbouwers en ecologen van TGE hebben meegedacht en ideeën in stelling gebracht. Lunetzorg heeft die ideeën uiteindelijk overgenomen. Het door de groenblauwe mantel beschermde stuk van Eckartdal gaat terug naar de natuur en de parkeerperikelen zijn verdwenen. De ingang wordt voor de ontwikkelingen verlegd en blijft zo buiten de beschermde natuur. De parkeerproblemen verdwijnen door aan beide kanten van de weg parkeerplaatsen aan te leggen.

  Vruchtbare samenwerking

  Dankzij de vruchtbare samenwerking tussen de gemeente, Lunetzorg en Trefpunt Groen Eindhoven blijft dit bijzondere stuk in Eckartdal beschermd als natuur. De waarde van het groen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard.

  (foto Bea Straver)

  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer
  Kapadvies Hazenloop 14

  Lees meer