Coriolanuspad

 • Datum: 20 augustus 2017
 • 22 februari 2016

  Het betreffen 11 bomen rondom het Coriolanuspad, Woensel-zuid. De kap is nodig om de oude duplexwoningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

  Afweging

  De Duplexwoningen in de stadsbuurt Oude Gracht zijn zeer gedateerd. Niet alleen de slechte staat van, maar ook de behoefte aan, duplexwoningen is sterk afgenomen. De ontwikkelaar is zich terdege bewust van het groene karakter van deze buurt en heeft mede daardoor besloten de nieuwe eengezinswoningen op de voetafdruk te plaatsen van oude duplexwoningen. De bomen die niet gespaard kunnen worden moeten voornamelijk wijken voor bouwverkeer of staan zeer dicht op de huizen. Dat er ‘slechts’ 11 bomen gekapt worden heeft te maken met de groeninpassing.

  Compensatie

  Onderstaande tabel toont de soort en waarde van de bomen:

  Soort Aantal Boomwaarde per stuk Totaalwaarde
  Sierappel     4 € 450,00 € 1.800,00
  Meidoorn     2 € 450,00 €    900,00
  Esdoorn     2 € 2.411,00 € 4.822,00
  Es     3 € 2.390,00 € 7.170,00

  De 11 bomen vertegenwoordigen een waarde van € 14.692,00.
  Een herplantplan is nog niet bekend, voorlopig komt het bedrag ten gunste aan het bomencompensatiefonds.

   

  Advies ‘Dierenweide Acht’

  Lees meer
  Mathildelaan (voormalig Philips Lightning)

  Lees meer
  Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109

  Lees meer
  Ten Hagestraat (11)

  Lees meer