De ‘Kennedyboom’

 • Datum: 17 januari 2017
 • Uitleg over de kap van de haagbeuk

  De buurt Vredeplein in Oud-Woensel wordt compleet vernieuwd: nieuwe huizen, nieuwe wegen, etc. De meeste waardevolle bomen zijn al uit de tuinen gehaald en in de openbare ruimte geplaatst. Daar was gelukkig ruim tijd voor. Een boom staat niet 1, 2, 3 op een andere plek.
  Op social media circuleert een foto van de ‘Kennedyboom’, met daarbij de nodige verontwaardiging en dat de boom vandaag (17 januari) gekapt zou worden. Als Trefpunt zijn we altijd blij met extra oren en ogen in de stad als het gaat om ons groen. Helaas gaat een kap niet altijd gepaard met een zorgvuldig onderzoek of zelfs een aanvraag. Maar in dit geval is kappen van de boom de enige oplossing.

  Wortels zijn vergroeid met fundering en weg

  De boom waar het hier om gaat, is een haagbeuk. De boom staat scheef (zie foto). Om recht te kunnen blijven staan heeft de boom veel wortels gemaakt onder (de fundering van) het woonhuis. Ook is het plantgat waar de boom in staat heel klein. De ervaring leert dan dat de wortels zijn vergroeid met de klinkers in de weg. De wortels van de boom halen daar hun water. Verplaatsen voor deze boom was dus geen optie. De wortels zouden te erg beschadigd worden. Laten staan is ook geen optie. Want dan zouden, omdat de wortels in de fundering en weg zijn gegroeid, ook het huis, de weg en het trottoir moeten blijven staan.

  Energie neutrale wijk

  We hebben gepleit voor een energie neutrale nieuwe wijk met onder andere koude-warmte-opslag. De leiding van die opslag gaat straks precies door de plek waar nu de wortelpruik van de boom ligt. Voor de leiding was geen andere plek mogelijk.
  Vijf nieuwe bomen
  Het is altijd treurig als een oude boom moet wijken voor iets nieuws. Daarom is laten staan altijd onze eerste keus. Lukt dat niet, dan kijken we of we de boom kunnen verplaatsen. In dit geval ging dat beide helaas echt niet. Als een boom echt weggehaald moet worden, komen er in Eindhoven altijd nieuwe voor in de plaats. In dit geval wordt de haagbeuk door vijf andere bomen gecompenseerd.

  De haagbeuk wordt eind van deze week gekapt.

  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer
  Uitnodiging voor een wandeling in het Philips de Jonghpark 17 oktober

  Lees meer