Ecobomen in het Genderpark

 • Datum: 12 juli 2018
 • In het Genderpark staan een paar ‘slechte’ bomen. Voor de veiligheid gaat de gemeente die kappen. Sommige worden niet helemaal gekapt, maar geknot tot ‘ecoboom’. De kroon wordt dan weggehaald. Daardoor is de boom geen gevaar meer en kunnen er insecten en vogels, zoals de specht, in gaan wonen!

  Wat gaat er precies gebeuren?

  • 2 grote populieren bij het kerkje nabij de Willem de Rijkelaan zijn duidelijk zichtbaar al helemaal afgestorven (zie foto). Die worden gekapt.
  • In het midden van het park staan bij het half verharding pleintje enkele dode bomen die de gemeente ‘om gaan vormen’ tot spechtenbomen. Er blijft een stam over van enkele meters hoog.
  • Bij het bruggetje richting de school staat een groepje dode struiken/ bomen en die haalt de gemeente helemaal weg.

  De planning

  • 16 juli – rijplaten leggen bij populieren
  • 17 juli – verwijderen 2 populieren
  • 18 juli – verwijderen en knotten overige bomen en stobben frezen
  • 19 juli – uitladen/vullen/inzaaien boomspiegels
  • 20 juli – rijplaten afvoeren

  (foto door Bea Straver)

   

  Kapadvies Hazenloop 14

  Lees meer
  Uitnodiging voor een wandeling in het Philips de Jonghpark 17 oktober

  Lees meer
  Die ellendige blaadjes (of toch niet?)

  Lees meer
  Ook wij anticiperen op de Omgevingswet

  Lees meer