Mooie huisjes voor gierzwaluwen en vleermuizen

 • Datum: 12 december 2017
 • Een bericht van de gemeente Eindhoven

  Aan de Nachtegaallaan net ten oosten van het centrum van Eindhoven ligt het NRE-terrein. Op dit terrein staan een aantal fraaie oude gebouwen, zoals een gasfabriek uit 1899 en een gebouw van de voormalige elektriciteitscentrale, de Peelcentrale, uit 1910. In 2010 kocht de gemeente Eindhoven dit complex om het te herontwikkelen en de monumentale, maar verpauperde gebouwen, geschikt te maken voor bewoning en voor bedrijven.

  NRE-terrein, met de monumentale gebouwen die genoveerd worden

  Gierzwaluwen en dwergvleermuizen

  Voor deze herontwikkeling moest de gemeente het bestemmingsplan aanpassen en rekening houden met wetgeving, zoals die van de beschermde natuur- en archeologische waarden. Daarvoor liet de gemeente al in een vroeg stadium onderzoeken uitvoeren, zodat deze waarden gespaard konden blijven. Maar ook zodat een eventuele aanwezigheid van deze beschermde waarden geen vertragingen bij de herinrichting op kon leveren. In de oude gebouwen blijken gierzwaluwen te broeden en hebben gewone dwergvleermuizen hun verblijfplaatsen. Huismussen komen er anno 2017 niet meer voor, zoals in zoveel oude centra van grote steden (voornaamste reden: het ontbreken van geschikt voedsel om de jongen mee groot te brengen, zoals insecten en onkruidzaden).


  Gierzwaluw


  Zonnende dwergvleermuisjes

  Kunst?

  Om de gierzwaluwen en dwergvleermuizen te behouden zijn de afgelopen jaren tijdelijke voorzieningen getroffen, met het ophangen van houten en houtbetonnen kastjes voor gierzwaluwen en vleermuizen aan de gevels van naastgelegen ambtelijke huisvesting. Omdat zowel gierzwaluwen als vleermuizen niet erg gemakkelijk zijn in het accepteren van nieuwe nest- of verblijfplaatsen, zijn deze kastjes al ruim van te voren (twee broedseizoenen voor de verwachte afgeronde verbouw in 2018) aangebracht. Er zijn verschillende modellen opgehangen, die elders in Nederland succes opleverden. De kastjes kunnen zelfs als kunst worden gezien. Zie foto’s hieronder:

  Nu alle procedures en onderzoeken afgerond zijn, is de verbouw van enkele gebouwen opgestart. In de gerenoveerde gebouwen krijgen de gierzwaluwen en vleermuizen permanente (ingemetselde) nest- en verblijfplaatsen. Daarmee is het voortbestaan van deze nuttige sfeerverhogers in de gebouwen van het NRE-terrein gewaarborgd (en heeft de gemeente Eindhoven haar verantwoordelijkheid genomen).

  Heb je nog vragen?

  Neem dan contact op met Annelies Lammers  via nreterrein@eindhoven.nl of op 040-238 6266.

  9000 stoeptegels weg voor groen!

  Lees meer
  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer