Groen Groep aan het woord…

 • Datum: 19 december 2017
 • Onlangs spraken wij Natasja Timmermans, voorzitter Groencommissie Bewoners Belangen Schuttersbosch (BBS). Natasja woont sinds drie jaar in de mooie bosrijke wijk Schuttersbosch en is sinds kort actief binnen wijkvereniging BBS. Binnen de vereniging heeft ze een Groencommissie opgericht. De reden hiervoor is dat het groen van onmiskenbaar groot belang is voor het woonplezier in Schuttersbosch, vertelt Natasja. “Het wonen tussen veel en volwassen groen is uniek maar niet vanzelfsprekend. En dat bijzondere boskarakter is niet alleen voor de bewoners belangrijk maar ook voor de gemeente Eindhoven. Want luchtkwaliteit en leefbaarheid van de stad wordt mede bepaald door de aanwezigheid van bomen”.

  Boskarakter

  Natasja vertelt dat ze steeds meer de verantwoording voelde om zich als bewoner in te zetten voor de bescherming van het boskarakter. Dit kwam onder meer doordat zij steeds vaker bomen zag verdwijnen op verkochte percelen, vaak zelfs zonder kapvergunning. Door de actuele ontwikkelingen van de wijk (bouw na verkoop percelen) staat het boskarakter deels onder druk. “Huidige en toekomstige bouwpercelen worden noodgedwongen vrijgemaakt van bomen. Onze zorg is dat er de komende jaren naar verwachting 300 tot 400 volwassen bomen zullen moeten verdwijnen. Dat is enorm veel. Sommige mensen willen graag in een bos wonen zolang de bomen niet in hun eigen tuin staan. Bij sommige mensen lijkt dit het geval. Hierdoor is er de laatste jaren veel gekapt in de wijk en dreigt de unieke wijk Schuttersbos een essentieel deel van haar karakter te verliezen”. Dit is precies waarom de Groencommissie is opgericht, vertelt Natasja. Het beschermen van het bosrijke karakter van Schuttersbosch is een belangrijke uitdaging waar de Groencommissie een informerende, coördinerende en signalerende rol in kan vervullen.

  Aangesloten bij TGE

  Op basis van een enkele casus zijn Natasja en enkele wijkgenoten in contact gekomen met Trefpunt Groen Eindhoven. Na een kennismakingsgesprek heeft de BBS zich aangesloten bij Trefpunt Groen Eindhoven. “Voor mij als voorzitter van de Groencommissie enorm waardevol omdat TGE ons kan ondersteunen in het nastreven van onze doelstellingen. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zit veel kennis over groen, bomen en wet- en regelgeving. TGE kan onze Groencommissie daarom voorzien van adviezen waar wij op kunnen bouwen. Bovendien kan TGE als onafhankelijke partij ook zaken van ons overnemen die wij als bewoners vervelend zelf niet willen of kunnen oppakken. Dat het loont om bij TGE aangesloten te zijn heeft zich inmiddels al enkele malen bewezen”.

  Bosrijke woonwijk

  Natasja vertelt tot slot dat zij er steeds meer vertrouwen in heeft dat Schuttersbosch samen met de huidige bewoners, toekomstige bewoners en TGE beschermd en verder ontwikkeld wordt tot een mooie bosrijke woonwijk in én voor Eindhoven.

  (op de foto zie je het Kannunikesven)

  Even bomen met… Philip Beekman

  Lees meer
  Even bomen met… Bernard Gerard

  Lees meer
  Bouw mee aan de meerjarenvisie van de BMF

  Lees meer
  Even bomen met… Ronald van Laar

  Lees meer