Kapadvies Iepenlaan 47

 • Datum: 30 januari 2019
 • Het advies luidt: positief

  Het betreft de kap van 4 bomen ten behoeve van een nieuw te bouwen appartementengebouw op het perceel van Iepenlaan 47. 

  Aanleiding

  Projectontwikkelaar Grip op Vastgoed, tevens eigenaar van Iepenlaan 47, is voornemens om op het braakliggende perceel, waar in oktober 2018 het kerkje van Prijt afbrandde, een appartementengebouw te ontwikkelen met 18 appartementen. In het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden kunnen boom nummer 1, 2, 3 en 4 in hun huidige verschijningsvorm en op deze standplaats niet duurzaam behouden blijven. De bomen zoals opgenomen in Figuur 1, zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies. Figuur 2 geeft zicht op de standplaats van de betreffende bomen.

  Te kappen bomen

  Boom nummer 1 (Fijnspar) verkeert in slechte conditie en heeft een toekomst verwachting minder dan 5 jaar. Deze boom wordt gekapt om een groene reden. De overige drie bomen moeten wijken voor de voorgenomen ontwikkeling en worden gekapt om een rode reden. 

  De waarde van deze bomen is door Soontiëns Boomverzorging bepaald volgens de NVTB methode. De drie te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van € 2.221,97. 

  Standplaats te kappen bomen

  Afweging

  Trefpunt Groen Eindhoven heeft de te kappen bomen op locatie bekeken en beoordeeld. De fijnspar aan de voorzijde van het perceel verkeert in slechte conditie. Zichtbaar zijn stamschade, plakoksel en topsterfte. Naar schatting heeft deze fijnspar een levensverwachting van <5 jaar waarmee kap om een groene reden gerechtvaardigd is. De overige bomen zijn in redelijke conditie maar niet in te passen in het nieuwe ontwerp. Gelet op de soort, omvang en leeftijd van de bomen (20-25 jaar) zijn de bomen vervangbaar. 

  Herplant

  De getaxeerde boomwaarde van te drie te kappen bomen om een rode reden (nr. 2, 3 en 4) wordt geïnvesteerd in nieuwe bomen op locatie. De ontwikkelaar is voornemens twee nieuwe zuilbeuken te planten voor het nieuwe appartementengebouw aan de zijde van de Henriëttestraat (Figuur 3). Daar waar een nieuw aan te planten boom gemiddeld €1.500,- kost (inclusief groeiplaatsverbetering en 3 jaar nazorg) zal de waarde van de herplant de waarde van de te kappen bomen overstijgen. Hiermee voldoet het compensatieplan aan de criteria uit de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. 

  Herplant

  Buiten het kader van deze kapaanvraag adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om faunavoorzieningen te integreren in het appartementengebouw zoals gierzwaluwstenen of vleermuiskasten waarmee de ontwikkeling voorziet in uitbreiding van het aantal verblijfsplaatsen. Voor advies en financiële steun adviseert TGE contact op te nemen met het B5 project stadsvogels en vleermuizen van de Provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging: www.vogelbescherming.nl/b5. 

  Conclusie

  Kap van de vier bomen ten behoeve van het nieuw te bouwen appartementengebouw op het perceel van Iepenlaan 47 schaadt de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven niet. 

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Schimmelpennincklaan 7

  Lees meer
  Kapadvies Statumseind

  Lees meer
  Advies bestemmingsplan II Tongelresche Akkers (woonwagenlocatie Fernhoutstraat)

  Lees meer
  Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007

  Lees meer