Kapadvies Augustijnendreef 2 Eindhoven

 • Datum: 13 september 2017
 • 12 september 2017

  Het betreft de kap van twee beuken op het perceel Augustijnendreef 2 in Eindhoven.

  Afweging

  De reden van kap is voornamelijk de scheefstand en de overhangende takken richting gemeentegrond c.q. de openbare ruimte. Hier een afweging voor te maken is redelijk eenvoudig. De scheefstand – waarvan de oorzaak onbekend is – heeft jaren gelden (decennia) – plaatsgevonden. De boom heeft de scheefstand hersteld wat de stam duidelijk laat zien. Voor gevaarzetting hoeft men niet te vrezen, de boom heeft een dusdanige verankering in de bodem gemaakt dat hij stormen kan trotseren. Het argument om vanwege scheefstand te kappen is, zeker in deze situatie, volstrekt onvoldoende voor een kapvergunning. Daarnaast wordt er melding gemaakt dat de boom zijn takken over het erf heeft hangen. Ook hier is geen reden voor kap omdat de eigenaar, de gemeente Eindhoven, dus wij allen, hier geen enkele last van hebben.

  Conclusie

  Er is geen reden, niet vanuit bomenbeleid of wetgeving, om de boom te kappen.

  Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  Lees meer
  Kapadvies Kosmoslaan

  Lees meer
  Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  Lees meer
  Kapadvies Elzentlaan

  Lees meer