Kapadvies Hazenloop 14

 • Datum: 8 november 2018
 • Het advies luidt: positief

  Het betreft de kap van één fijnspar (Picea abies, stamomtrek 170 cm) op het achtererf van Hazenloop 14 te Schuttersbosch.

  Aanleiding

  Afgelopen zomer is de fijnspar op het perceel van Hazenloop 14 sterk verdroogd. De top van de boom lijkt voor ca. 4 meter afgestorven. De eigenaar van het perceel heeft een boomtechnisch adviseur (Weijtmans B.V.) om advies gevraagd. Ter plaatse heeft de boomtechnicus geconstateerd dat de top volledig is afgestorven. Daar waar het verwijderen van de top naar verwachting zal leiden tot meer schade aan de boom adviseert de boomtechnicus de boom te kappen en te vervangen door een nieuwe. Met het behoud van de boom loopt de eigenaar een verhoogd risico dat de top uitbreekt, aldus de boomtechnicus. Hierop heeft de eigenaar van het perceel kap aangevraagd.

  Afweging

  Om tot een besluit te komen hebben we de situatie ter plaatse bekeken. Trefpunt Groen Eindhoven heeft eveneens de volledig uitgestorven top waargenomen. De uiteinden van de gesteltakken lijken tevens verdroogd. Of dit zal leiden tot verder afsteven van de takken is niet te zeggen. Er bestaat een kleine kans dat de fijnspar zich zal herstellen. Desalniettemin is er met de afgestorven top een verhoogd risico dat de top uitbreekt bij een matige wind. Dit uitbreken kan leiden tot ernstige schade aan personen- en eigendommen. Wegens aanwezigheid van gevaarzetting kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met kap en herplant.

  Herplant

  De perceeleigenaar is voornemens op locatie een nieuwe boom aan te planten. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te kiezen voor een soort die dieper wortelt om verdroging in het vervolg te voorkomen. Zeker aangezien we met de klimaatveranderingen vaker periodes kunnen verwachten van extreme droogte. Gedacht kan worden aan een Thuja, een Atlasceder of een dieper wortelende spar- of den.

  Conclusie

  Wegens de verhoogde gevaarzetting die ontstaan is met het afsterven van de boomtop kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen en vervangen van de fijnspar op het perceel van Hazenloop 14.

  Joop van Hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Vredeoord, aanvullend 2

  Lees meer
  Kapadvies Vredeoord, aanvullend

  Lees meer
  Kapadvies halvemaanstraat

  Lees meer
  Kapadvies Schumannstraat

  Lees meer