Kapadvies Reigerlaan 3

 • Datum: 26 december 2018
 • Het advies luidt: negatief

  Het betreft het kandelaberen van een waardevolle boom (Platanus Acerifolia) in de voortuin van de basisschool aan Reigerlaan 3 in Villapark De Laak, Tongelre. Kandelaberen is een snoeitechniek waarbij de takken van een boom afgezaagd worden waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. Door deze techniek wordt de vorm van de boom blijvend aangetast. Om deze reden is deze snoei-ingreep kapvergunningsplichtig.

  Aanleiding

  De school wil de plataan graag (drastisch) terugsnoeien (kandelaberen). De plataan is in particulier eigendom maar is beschermd wegens zijn waardevolle karakter én wegens zijn ligging in de wijk ‘Villapark De Laak’ waar de bomen een bijzondere bescherming genieten om de groene uitstraling van de wijk te behouden.  De (on)bereikbaarheid van de dakgoot en overhangende takken boven de straat zouden redenen zijn voor de school om tot kandelaberen over te gaan. In de formele aanvraag ontbreekt echter elke reden.

  Afweging

  Trefpunt Groen Eindhoven heeft de boom en de situatie ter plaatse bekeken. De plataan verkeert in goede conditie en is van beeldbepalende waarde voor zijn omgeving. Daar waar de plataan in zijn jongere jaren ooit eens gekandelaberd is zijn de gestetakken relatief smal. Dit kandelaberen is echter dusdanig lang geleden dat een dergelijke forse ingreep (opnieuw) kapvergunningsplichtig is.

  Trefpunt Groen Eindhoven ziet geen reden om deze monumentale boom zo drastisch terug te snoeien. Gezien de waardevolle status en het beeldbepalende karakter van de boom is duurzaam behoud van de boom in huidige vorm het uitgangspunt. Middels reguliere onderhoudssnoei hoeft de boom geen enkel gevaar te vormen voor personen en eigendommen. Ook de dakgoot kan toegankelijk gehouden worden middels reguliere snoei zonder in te hoeven grijpen in de gesteltakken.

  De waardevolle plataan in de voortuin van de school

  Conclusie

  Het kandelaberen van de plataan in de voortuin van Reigerlaan 3 stuit op bezwaren. Trefpunt Groen Eindhoven ziet geen enkele reden om in te grijpen in de gesteltakken van deze waardevolle boom waardoor de habitus blijvend zal worden aangetast.

  Joop van hout en Lieke Stoffelen

  Kapadvies Vredeoord, aanvullend 2

  Lees meer
  Kapadvies Vredeoord, aanvullend

  Lees meer
  Kapadvies halvemaanstraat

  Lees meer
  Kapadvies Schumannstraat

  Lees meer