Kapadvies Tijgerstraat-Neushoornstraat

 • Datum: 22 november 2017
 • Het betreft de kap van 13 bomen aan de Neushoornstraat en Tijgerstraat gelegen in stadsdeel Stratum.

  Aanleiding

  Woningbouwcorperatie Woonbedrijf gaat de 50 bestaande woningen amoveren en op de vrijgekomen locatie 63 nieuwe woningen bouwen. Onderstaand het plangebied met boomnummers.

  Afweging

  Reeds in de fase van bestemmingsplanwijziging is TGE betrokken. De laanbomen in beide straten zullen worden behouden. De bomen die nu in de achtertuinen staan kunnen niet ingepast worden in het nieuwe plan. Zou dit al mogelijk zijn dan zouden de bomen bij de sloop van de woningen zwaar beschadigd raken dan wel bij de bouwactiviteiten. De bomen die gerooid moeten worden zijn:

  Herplant

  De bomen worden om een rode reden gekapt. Hierdoor moet binnen het plangebied een compensatie gerealiseerd worden ten bedrage van ~ € 27.000. Als we de gemeentelijke norm handteren komt dit neer op 27 bomen van de eerste grootte, omtrek 20-25 cm, plantgat 10 m3 en drie jaar garantie en nazorg. Het plan voor herplant is nog niet uitgewerkt. Om deze reden adviseert TGE om dit bedrag gelabeld in het Bomencompensatiefonds te storten. Binnen een jaar nadat de bouw gereed is moet de aanplant klaar zijn.

  Conclusie

  Met de nieuwbouw gaat ongetwijfeld groen verloren. De compensatie is echter ruim voldoende. Vele bomen zijn ontstaan door opschoot, in de nieuwe structuur krijgen deze een geordende plaats die bovendien tot de (semi) openbare ruimte hoort.

  Joop van Hout

  Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  Lees meer
  Kapadvies Kosmoslaan

  Lees meer
  Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  Lees meer
  Kapadvies Elzentlaan

  Lees meer