Kappen voor natuur en ecologie in het Henri Dunantpark

 • Datum: 21 mei 2017
 • Vaak genoeg pleit Trefpunt Groen Eindhoven voor het beschermen en ontwikkelen van bomen vanwege hun onmiskenbare waarden voor natuur en ecologie. Het klinkt misschien wat vreemd in de oren dat Trefpunt Groen Eindhoven positief adviseert over de kap van maar liefst 70 bomen rondom de noordoostelijke vijver van het Henri Dunantpark.

  We geven dit positieve kapadvies júist om natuur- en ecologische waarden te realiseren.

  Amfibiën en kleine zoogdieren

  In het noordoostelijke deel van het Henri Dunantpark worden deze zomer maatregelen getroffen om het park beter geschikt te maken als leefgebied voor amfibieën en kleine zoogdieren. De vijver wordt opnieuw ingericht met plas-drasoevers.

  Vellen van 70 bomen

  Om deze herinrichting mogelijk te maken worden rondom de vijver 70 bomen geveld worden. Lage open vegetaties die dienen als schuilplaatsen voor kleine zoogdieren krijgen hierdoor meer kans. Bovendien krijgen de oevers op deze manier meer zonlicht. Dit maakt meer water- en oeverplantengroei mogelijk en zorgt voor sneller opwarmend water, waardoor de oeverzones beter geschikt raken als voortplantingsbiotoop voor de alpenwatersalamander en andere amfibieën.

  Een mooi voorbeeld

  Trefpunt Groen Eindhoven vindt deze ontwikkeling een mooi voorbeeld van actieve natuurbescherming. TGE moedigt dergelijke initiatieven aan omdat een actieve vorm van natuurbescherming niet mag uitblijven sinds de nieuwe – flexibelere – Wet natuurbescherming. Over deze nieuwe Wet natuurberscherming kun je meer lezen in het stukje over onze lezing van 20 april.

  9000 stoeptegels weg voor groen!

  Lees meer
  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer