Mathildelaan bij PSV-stadion

 • Datum: 20 augustus 2017
 • 17 mei 2016

  Het betreft de kap 58 populieren aan de Mathildelaan in een driehoekige groenstrook.

  Afweging

  De aanvraag komt van de afdeling beheer van de gemeente Eindhoven. De bomen zouden dermate slecht zijn dat kap de enige verantwoorde manier is om de veiligheid te garanderen. Op 12 mei heeft TGE een veldinspectie gehouden en geconstateerd dat het merendeel van deze bomen takbreuk vertoont en sommige afstervend zijn. Het vervangen van de bomen is hier op zijn plaats.

  Compensatie

  Het betreft hier een groene reden waarvoor een herplant aangeboden is. De herplant zou idealiter moeten bestaan uit hetzelfde aantal bomen, liefst een meer duurzame soort. TGE stelt voor de iep, eik, beuk, plataan of es in deze groenstrook te herplanten.

  Advies ‘Dierenweide Acht’

  Lees meer
  Mathildelaan (voormalig Philips Lightning)

  Lees meer
  Advies bestemmingsplanwijziging Boschdijk 1109

  Lees meer
  Ten Hagestraat (11)

  Lees meer