Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

 • Datum: 26 november 2018
 • De Hastelweg/Strijpsestraat wordt opnieuw ingericht. De straat wordt hiermee en stuk groener en daarmee aantrekkelijker, leefbaarder en klimaatbestendiger! Het gaat om de Hastelweg vanaf de St. Trudostraat/Karolingersweg, inclusief het kruispunt en het aansluitende deel van de Strijpsestraat tot aan de Willemstraat.

  Veel aandacht voor groen

  Aanleiding voor de herinrichting is de versleten bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen). Het vervangen van de bestrating en fundering (verharding) biedt de mogelijkheid om het gehele straatprofiel van gevel tot gevel aan te passen. Hierbij heeft het vergroenen van de straat veel aandacht gekregen. Op deze manier borgen we niet enkel de gebruiksvriendelijkheid van de straat, maar vergroten we ook de leefbaarheid voor de bewoners en gebruikers.

  Totstandkoming

  De gemeente Eindhoven is samen met de bewonerswerkgroep ‘herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat’ tot een voorlopig ontwerp gekomen. Het ontwerp is meermaals met ons besproken waarin de aspecten ‘Water’, ‘Bomen’, ‘Biodiversiteit’ en ‘Gezondheid’ uitgebreid aan bod zijn gekomen.

  Het voorlopig ontwerp

  Wij zijn blij met het nieuwe ontwerp voor de straat. Ondanks het smalle profiel is het gelukt om veel groen toe te voegen. Over de gehele lengte van het projectgebied zullen kleine en grote groenvakken gerealiseerd worden met diverse beplanting, waaronder Vedergras, Rozen en Adderwortel. Om de herinrichting mogelijk te maken zullen 5 lindes gekapt worden. Hier komen maar liefst 34! nieuwe bomen voor terug, voornamelijk smalle lindes waarmee de structuur van bestaande lindes wordt doorgezet. Een deel van de plantvakken wordt verlaagd aangelegd, om zo bij grote regenbuien het regenwater te kunnen bergen en infiltreren.

  Zelf een bijdrage leveren

  De gemeente daagt de bewoners uit om zelf een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de Hasterweg/Strijpsestraat en omgeving door ontharden van particuliere tuinen en aanleg van geveltuintjes. Aan beide kanten weerszijde van de straat worden aparte fietssuggestiestroken gerealiseerd waardoor de straat aantrekkelijker wordt gemaakt voor langzaam verkeer. Naar schatting wordt eind 2019 (3e kwartaal) gestart met de herinrichting.

  De ontwerptekening is een voorlopig ontwerp. Op basis van opmerkingen van belanghebbenden en specialisten kan het ontwerp nog iets worden aangepast.

  Naar meer informatie over de herinrichting van de Hastelweg/Strijpsestraat.

  (foto Bea Straver)

  Advies Camping Dynamo Metal Fest 19 – 21 juli

  Lees meer
  Petitie tegen parking in Dommellandschap

  Lees meer
  Eikenprocessierups

  Lees meer
  Tuincursus De Levende Tuin

  Lees meer