Jaarverslag 2016

 • categorie: kennis
 • datum: 5 mei 2017

Nu te downloaden! In 2016 heeft Trefpunt Groen Eindhoven zich wederom sterk gemaakt voor een leefomgeving die groen is, die sociaal rechtvaardig is en die als gevolg van beide kenmerken eveneens economisch robuust is. Oftewel; een groen en duurzaam Eindhoven. Vanuit dit oogpunt van groen en duurzaamheid zorgde TGE ervoor dat aspecten zoals natuur, biodiversiteit,

Lees meer
Categorieën


Lezing Wet natuurbescherming

 • categorie: activiteitenkennis
 • datum: 21 april 2017

Naar een proactieve vorm van natuurbescherming met de nieuwe Wet natuurbescherming Donderdag 20 april was onze bijeenkomst over de nieuwe Wet natuurbescherming in de Raadszaal van het Stadhuis in Eindhoven. Dank aan dagvoorzitter Annet Goltstein, de sprekers Sander Hunink en Arjan Ooms en natuurlijk ook alle aanwezigen! We kijken terug op een leerzame middag met

Lees meer

Bomen bij het Stadspaviljoen

 • categorie: onderhoud
 • datum: 3 maart 2017

Vandaag worden 21 bomen bij het Stadspaviljoen gekapt. 15 bomen zijn in een hele slecht conditie, 6 bomen worden gekapt voor parkeerplaatsen (èn gecompenseerd). De kap vindt een jaar later plaats dan gepland. Omdat er vleermuizen aanwezig waren bij de bomen heeft het Trefpunt een jaar uitstel gevraagd (en gekregen) voor de kap.

Lees meer

Groenrenovatie Ton Smitspark

 • categorie: onderhoud
 • datum: 10 februari 2017

Wie afgelopen weken langs het Ton Smitspark is gereden of gefietst en niet wist wat er zou gaan gebeuren, is zich vast een hoedje geschrokken. Het Ton Smits Park wordt namelijk opgeknapt. Om iets op te bouwen moet je vaak het oude afbreken. En dat is wat er nu gebeurt in het park. Een poosje

Lees meer

Het Marconiplein

 • categorie:
 • datum: 1 februari 2017

Het braakliggend terrein op de hoek Marconilaan-Boschdijk had ooit de twijfelachtige eer een 4e plaats te behalen in de top 10 van meest lelijke plekken in ons land. De Bakermat moet daar een einde aan maken. Trefpunt en de Van Abbestichting kregen in januari een toelichting op het ontwerp door Tom van der Loo (Stam+de

Lees meer

Effe bomen met… Vincent Wittenberg

 • categorie: in-gesprek-met
 • datum: 30 januari 2017

Toen Vincent ging studeren kon hij kiezen tussen Amsterdam en Eindhoven. Gelukkig voor ons koos hij voor Eindhoven en de Designacademie. Vincent werkt nu als ontwerper aan sociale projecten in de publieke ruimte. Hij is mede-initiatiefnemer van de beweging Gewildgroei en van de Vrienden van het Gloeilampplantsoen. Gewildgroei “Bij ontwerpen denken mensen vaak in oplossingen

Lees meer

Vergroening Clausplein

 • categorie:
 • datum: 25 januari 2017

Goed nieuws voor onze binnenstad: er wordt gewerkt aan een groen Clausplein! Om te zorgen dat onze binnenstad een prettige plek is om te verblijven wil de gemeente meer groen in de stad. Vanuit deze ambitie is het Clausplein officieel als project aangewezen. Daar waar Trefpunt Groen Eindhoven al enige tijd studeert op kansen om

Lees meer

Eckartse bos

 • categorie: onderhoud
 • datum: 18 januari 2017

Afgelopen dagen is het Eckartse bos uitgedund. De dunning is met de hand en zaag uitgevoerd. Op die manier lopen overwinterende amfibieën in de grond geen gevaar. Eiken zijn weggehaald om ruimte te maken voor de meidoorn, lijsterbes, roos en de hazelaar. Als de struiken door het extra licht en de ruimte flink gaan groeien,

Lees meer