Over ons

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) werkt nauw samen met groepen en individuen om te komen tot een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zijn ruim honderd groepen aangesloten.

Bemiddelaar

Sinds 2009 heeft TGE een rol als bemiddelaar in conflicten tussen de gemeente enerzijds en belanghebbenden zoals omwonenden, instellingen en bedrijven anderzijds. In vijf jaar tijd trad TGE twaalf keer op als mediator, bijvoorbeeld in het jarenlang voortslepende conflict over de bosgordel bij Riel. Bemiddelingstrajecten zijn tijdrovend; oplossing vergt vaak meerdere maanden. Alle twaalf de conflicten zijn naar tevredenheid van de betrokken partijen opgelost.

Minicongressen

Trefpunt Groen Eindhoven organiseert jaarlijks twee of drie minicongressen. Tijdens deze congressen delen we kennis met de aangesloten groepen, de gemeente Eindhoven en tal van andere betrokkenen. We wisselen informatie uit, houden het groenbeleid van Eindhoven kritisch tegen het licht en genereren ideeën voor verbetering.

Beginspraak

TGE zit al in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen met de gemeente Eindhoven en plannenmakers om de tafel. TGE bundelt en coördineert de inspraak als de plannen nog op de tekentafel liggen. We zijn trots op deze werkwijze, omdat hij effectief is en geld bespaart. We noemen onze manier van werken ‘beginspraak‘.