Park Forum West

 • Datum: 20 augustus 2017
 • 9 februari 2017

  Het betreft de kap van twee rijen bomen aan het nog te ontwikkelen deel van Park Forum West, deels positief

  Afweging

  Bij een veldbezoek onderzochten we twee rijen bomen die in een hoek van 45 graden van elkaar gescheiden zijn.

  Op bovenstaande tekening zie je de twee rijen. TGE pleit er voor om de rij die verticaal afgebeeld staat te behouden. Deze rij kent volwassen eiken die in een laanverband elkaar opvolgen. Daarnaast staat allerlei opschot wat een lagere waarde heeft. Als we ons richten op de oppervlakte dan zal er nog een ontsluiting volgen en zeer waarschijnlijk een infrastructuur van wegen. Ons advies is de rij eiken te behouden en daarnaast een (eventuele) weg aan te leggen. Veel groen is al verdwenen, de rij eiken zullen dit industrieterrein, gratis en voor niets, van een groenwaarde voorzien.

  We zien ons advies graag opgevolgd, het plaatje ziet er dan aldus uit:

   

   

  Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  Lees meer
  Kapadvies Kosmoslaan

  Lees meer
  Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  Lees meer
  Kapadvies Elzentlaan

  Lees meer