TGE kritisch over plannen Brainport Industries Campus

 • Datum: 30 juni 2017
 • De gemeente wil tussen het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven een nieuwe campus realiseren: de Brainport Industries Campus, kortweg BIC. Van de beschikbare tweehonderd hectare mogen er ruim zestig worden bebouwd. TGE maakt zich zorgen over de gevolgen van zoveel bebouwing voor de natuur, die voor een deel in de ecologische hoofdstructuur ligt.

  Het komt tegenwoordig nog maar zelden voor dat de gemeente Eindhoven gevorderde bouwplannen ingrijpend moet aanpassen om groenredenen. Dat komt omdat TGE in de regel in een vroeg stadium bij de plannen wordt betrokken – zoals ook is vastgelegd in een convenant tussen de gemeente en TGE. Mocht TGE zich niet in de plannen kunnen vinden, dan worden die doorgaans aangepast. Ditmaal is TGE echter niet op tijd bij de plannen betrokken. Vervelend, want de bouwplannen voor de BIC hebben dusdanig nadelige effecten voor de natuur dat wat ons betreft een goed gesprek met de gemeente gewenst is.

  Versnippering leefgebied
  Waar wringt de schoen? Allereerst: het plangebied ligt voor een deel in de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS biedt extra bescherming aan groenwaarden. De gemeente denkt de natuur die in de EHS ligt en die moet wijken voor de BIC eenvoudig te kunnen compenseren. TGE bestrijdt dat. Het gaat namelijk om vijftienduizend vierkante meter. Zo’n oppervlakte vereist een stevige compensatie. Daarnaast zijn we bang dat de gebouwen, parkeerterreinen en parkeerkelders het leefgebied van de aanwezige dieren zoals reeën, herten, dassen, salamanders en hagedissen sterk zal versnipperen, temeer omdat het gebied toch al hard begrensd wordt door het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven.

  Op dinsdag 15 september heeft TGE met de aangesloten groepen uitleg gekregen over de exacte locaties waar EHS verdwijnt en gecompenseerd wordt. Momenteel beraden de aangesloten groepen zich op te ondernemen stappen.

  9000 stoeptegels weg voor groen!

  Lees meer
  Weer groen licht voor vergroening Clausplein

  Lees meer
  Nieuwe stenen én meer groen voor de Hastelweg/Strijpsestraat

  Lees meer
  Uitnodiging bosbeheer excursie/wandeling 24 november

  Lees meer