Vredeoord: ging het altijd maar zo…

 • Datum: 12 juli 2017
 • Vredeoord is het Philips-complex aan de Boschdijk en de Vredeoord (weg van Boschdijk richting Strijp, onder het spoor door). Jarenlang was op dit complex het hoofdkantoor van Philips gevestigd. Een paar jaar terug is een aantal gebouwen op het terrein gesloopt. Trudo wil op de vrijgekomen ruimte (elf hectare) driehonderd woningen bouwen. Daarvoor zouden vijftig bomen moeten worden gekapt.

  Raar maar waar: op het plangebied Vredeoord staan veel bomen. Om precies te zijn: 262, waarvan 26 op gemeentegrond. Van de resterende 236 bomen blijven er als het aan Trudo ligt 186 gehandhaafd en worden er 50 gekapt. De bomen die gekapt worden, zijn vervangbaar, zo weten we inmiddels. Ze niet heel bijzonder, verkeren in een matige conditie en zijn geen van alle ouder dan vijftig jaar. Alle bomen ouder dan vijftig jaar blijven behouden. Bovendien worden de bomen die worden gekapt heel ruim gecompenseerd. Er worden 550 nieuwe bomen aangeplant (eiken, berken en dennen in verschillende maten en soorten) en 40 nieuwe bomen op erfgrenzen.

  Voorbeeldproject
  TGE is om meerdere redenen enthousiast over het project. Coördinator Joop van Hout: “Dit plan is een voorbeeldproject en verdient alle lof. Waarom? Allereerst omdat in de planvorming is uitgegaan van het bestaande groen. Dat is leidend geweest voor het ontwerp van de wijk. Dat is mede te danken aan het groenbureau dat Trudo in de arm heeft genomen. Dat bureau heeft een voortreffelijke reputatie. Ook zijn we door Trudo vanaf het prilste begin in de planvorming betrokken. We moeten advies geven over de bestemmingsplanwijziging, nog voor die ter inzage werd gelegd. Tja, en als wij een voorstel krijgen om 50 bomen die niet heel bijzonder zijn te kappen in ruil voor bijna zeshonderd nieuwe bomen, dan zijn we er snel uit. Dat het een droomwijk wordt, met twee ecologische linten die weer mooi aansluiten op het groen aan de 1e Lieven de Keylaan en het terrein van de GGzE (Grote Beek), is mede te danken aan een voortreffelijke bestemmingsplanjuriste van de gemeente Eindhoven

  Trudo Vertical Forest op Strijp-S!

  Lees meer
  Advies Bestemmingsplan V De Bergen

  Lees meer
  De Vestdijk wordt een stuk groener

  Lees meer
  Herinrichting Heezerweg gestart

  Lees meer