Advies bestemmingsplan, III Limbeek-Woenselse Watermolen (Fontys Rachelsmolen)

 • Datum: 20 juli 2017
 • Woonbedrijf wil de locatie Schellen (de voormalige Ferrari-garage en aangrenzende eigendommen) in de Irisbuurt herontwikkelen tot een complex van 56 woningen voor studenten en 38 grondgebonden sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp wordt momenteel voorbereid.

  Woonbedrijf heeft Trefpunt Groen om advies gevraagd. Prettig, want nu kunnen we al vanaf het prilste stadium meedenken. Mede door het ontbreken van voortuinen is groen in de Irisbuurt schaars. De wijk heeft een stenig aanzicht. Wellicht is er ruimte om in het plan meer groen in de buurt te krijgen.

  Herinrichting Heezerweg gestart

  Lees meer
  Update Clausplein

  Lees meer
  Een veilige èn groene Boschdijk!

  Lees meer
  Bruggen bouwen, een vak apart!

  Lees meer