Stratumseind 64

 • Datum: 20 augustus 2017
 • 12 april 2017

  Het betreft de kap van 6 bomen. Deze staan tussen het pand dat aan het Stratumeind 64 ligt en de Dommel.

  Afweging

  De asterisk achter de datum van ontvangst heeft betrekking op de laatste informatie die vergaard is.
  Op de plek waar de bomen staan is de eigenaar van nr. 64 van plan om een terras aan te leggen. Uiteraard bevindt de ligging hiervan zich buiten de EVZ die direct naast de Dommel ligt.
  Voor deze aanvraag zijn er enkele harde noten gekraakt. Waar we ons nu op richten is de vraag of de vergunning – in dit kostbare natuurgebied – volgens wet- en regelgeving verleend kan worden en of deze voor het maken van bezwaar in aanmerking kan komen. De bomenverordening spreek hierbij van vervangbare bomen. Echter is dat dan een reden om te kappen? De reden is het aanleggen van een terras, een discutabele reden. Voor TGE is de aanleiding voor de aanleg van het terras en het geld dat vrijkomt voor vervanging de reden om hier positief op te adviseren. Hierbij helpt het om de ‘bomen’ in beeld te brengen;

  De foto toont een rij van negen elzen. De toestand van de negen bomen luidt; twee zeer slecht (kunnen vanaf nu omvallen met een maximale levensverwachting van 5 jaar) en van zeven verwacht men een levensduur van 5-10 jaar, slecht. De eerste twee bomen vallen door deze zeer slechte kwaliteit buiten de aanvraag. Ten tijde van de aanvraag heeft één bom het lot in eigen hand genomen en is omgevallen(!) Dit is een van de bomen die als slecht bestempeld is, geeneens zeer slecht. Bij een veldonderzoek werd ook nog bij twee bomen stamschade en beginnend bruinrot geconstateerd. Het cambium is dermate slecht dat er momenteel houtworm in zit, herstelweefsel kan deze schade niet meer teniet doen.

  Waarde en compensatie

  De zes bomen hebben een waarde die is vastgesteld op € 2.000 per boom. Dit zou voor menigeen merkwaardig overkomen gelet op de toestand van de bomen. De crux zit hem in het bepalen van de waarde, hier wordt rekening gehouden met de kosten van het, in het verleden, gepleegde onderhoud, vandaar dat deze waarde nog behaald kan worden.

  Voor de compensatie zijn zes bomen voorzien van de eerste grootte, te plaatsen in twee groepen van drie. Hierbij hoort grondverbetering en onderbeplanting. De aanvangsmaat is 20-25 cm uiteraard met garantie en nazorg. We laten de eigenaar vrij in zijn keuze, het moet passen tussen de terrasfunctie en het beeld nabij de Dommel.

  Conclusie

  In dit geval is het uitzonderlijk dat er een positief advies volgt op zo’n kostbare plek. We spreken tenslotte over het centrumgebied en de Dommelzone. De kwestie is dat als er geen kapaanvraag binnengekomen was, deze bomen op korte termijn het lootje zouden leggen. Nu er wel sprake is van een aanvraag komt er geld beschikbaar voor nieuw groen. De nieuwe bomen, de onderbeplanting, bomenaarde en de nazorg zullen een bedrag van ~€10.000 vertegenwoordigen. Dit belooft voor de komende decennia weer gezond groen naast de Dommeloever.

  Kapadvies Fontys Rachelsmolen, Parkeergarage

  Lees meer
  Kapadvies Kosmoslaan

  Lees meer
  Advies bomenkap Veluwelaan en Venuslaan

  Lees meer
  Kapadvies Elzentlaan

  Lees meer