Trefpunt gaat de koers bepalen voor komende jaren

 • Datum: 8 oktober 2019
 • Donderdag 31 oktober gaan we het gesprek aan met onze vrijwilligers. Doel is te komen tot een gedragen beleid waar we voor meerdere jaren mee vooruit kunnen.

  De positie van Trefpunt is stevig. Onze adviezen bepalen in belangrijke mate de richting die onze gemeente kiest. Deze vragen dingen zich op: Zitten we nog op de juiste koers?

  • Dienen we de belangen voldoende voor diegene die we vertegenwoordigen?
  • Richten we ons voornamelijk op het veranderende klimaat?
  • Gaat er voldoende aandacht uit naar de biodiversiteit?
  • Krijgt groen voldoende plaats in deze groeistad?
  • Moeten we beter toezien op handhaving van onze afspraken?
  • Is onze capaciteit wel voldoende?

  Deze vragen zien we op de avond graag beantwoord. Het bestuur en medewerkers gaan daarna snel aan de slag met de resultaten hiervan en hopen voor het einde van het jaar een beleid te presenteren waarvan het draagvlak zo groot mogelijk is.

  Nog vragen of een bijdrage? info@trefpuntgroeneindhoven.nl

  Nieuwe locatie lezing Matthijs Schouten!

  Lees meer
  Uitnodiging lezing Matthijs Schouten 27 november

  Lees meer
  Wat is het probleem met stikstof in de natuur?

  Lees meer
  Save the date: 27 november

  Lees meer