Update Clausplein

 • Datum: 1 juni 2017
 • Donderdag 18 mei presenteerde de gemeente Eindhoven het schetsontwerp voor een groen, klimaatadaptief, gezond en beleefbaar Clausplein. Trefpunt Groen Eindhoven was daar natuurlijk ook bij!

  Het schetsontwerp is veelbelovend: Ruim 50 procent groen, waterberging onder het gehele plein, verschillende bloeiperioden en kleuren, parapluvormige bomen voor intimiteit en schaduw, beplanting voor het versterken van de biodiversiteit en diverse inrichtingselementen voor ontspanning en ontmoeting. Clausplein?? Zeg maar gerust Claustuin!

  Aangename verblijfsplek

  De herontwikkeling van het Clausplein is het eerste project waarmee de gemeente concreet aan de slag gaat met haar ambitie om de binnenstad te vergroenen en te veraangenamen. Naast het realiseren van een aangename verblijfsplek zijn ook waterberging en het vermijden van hittestress belangrijke speerpunten binnen het project. Met meer groen en minder stenen zijn we immers beter voorbereid op de extreme hoosbuien en op de langere periodes van hitte en droogte die ons te wachten staan.

  Reacties waren overwegend positief

  Projectleider Ivo Bouwens en zijn collega’s Evert Kuijpers en Tony Hengstmengel gaven bezoekers van de bijeenkomst de mogelijkheid om te reageren op het schetsontwerp. Reacties waren overwegend positief en bevatte een flink aantal goede aanvullende ideeën ten aanzien van inrichtingselementen, preventie van overlast en beleving van de klimaatadaptieve maatregelen. Wij hopen dat het Clausplein na de herontwikkeling/vergroening een plek mag zijn van ontmoeting en ontspanning voor alle inwoners, ondernemers, studenten en winkelende bezoekers. Een succesvol groen Clausplein zou tevens een belangrijke katalysator kunnen zijn voor andere binnenstedelijke groenprojecten.

  Hoe verder?

  Hieronder de planning zoals gepresenteerd op 18 mei:

  • Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
   Gereed: juli 2017
  • Bestekvoorbereiding en aanbesteding
   Gereed: november 2017
  • Start werkzaamheden
   December 2017
  • Werkzaamheden gereed
   Februari 2018

  We zijn erg benieuwd naar het definitieve ontwerp!

  Update Clausplein

  Lees meer
  Update Clausplein

  Lees meer
  Vergroening Clausplein

  Lees meer