Bijeenkomsten Duurzame Natuur

 • Datum: 24 februari 2020
 • Mogelijk wordt het programma nog aanpast in verband met het coronavirus. Maar hoe dan ook, het IVN zorgt in ieder geval voor een verantwoorde organisatie.

  Hoe moeten we ons aanpassen om hitte en droogte tegen te gaan? CO2-uitstoot te verminderen, en alternatieve energie te gebruiken? Wat is de invloed daarvan op ons landschap? En wat kunnen we er aan doen? Hoe kunnen landbouw en natuur samengaan?

  IVN Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert 4 bijeenkomsten over deze thema’s. Deelname is gratis. Opgeven per mail bij ivn.vev@gmail.com

  31 maart  Introductie (gaat niet door i.v.m. corona-virus)
  Wat is onze houding naar natuur? Hoe staat het met het klimaat? Wat zijn de feiten en wat doet dat met onze beleving? Hoe zit het nu met klimaat en stikstof?  Wat doet het met dieren en planten? Hoe kunnen we er optimistisch over blijven? Actieve leden van het IVN waaronder Jannie Landa en Heine van Maar gaan na een inleiding hierover in  gesprek.

  14 april  Energie
  Hoe zat het ook alweer met CO2 en milieueffecten? Welke energievormen zijn te gebruiken?  Wat leveren ze op aan CO2 winst? Sander Löwik, werkzaam bij de Brabantse Milieu Federatie neemt ons mee in dit vraagstuk en Duurzaam Veldhoven licht toe wat je zelf kunt doen om het energieverbruik te verminderen.

  2 juni  Landbouw en natuur in evenwicht
  Ja, het kan. Voor Staatsbosbeheer is het realiseren van natuur-inclusieve landbouw niet alleen doelstelling, maar ze werken er concreet aan samen met de boeren. Hennie Otten werkzaam bij Staatsbosheer vertelt over de verschillende mogelijkheden en gaat hierover in gesprek.

  16 juni  Bezoek aan de Genneper Hoeve
  Age Opdam runt samen met zijn vrouw Mirjam Matze een biologisch dynamische boerderij. Biodiversiteit eindigt bij hen niet bij de perceelsgrenzen. Ter plekke kun je dat zien en krijg je een toelichting op het gebruik van het land en de rol van de dieren hierbij.  

  Op de website van het IVN lees je meer informatie over deze bijeenkomsten.

  Bijeenkomsten Duurzame Natuur

  Lees meer
  Datum verzet: Workshop: Water in de tuin

  Lees meer
  IVN en Steenbreek

  Lees meer