Groen Café

Het Groen Café is een samenwerking tussen Trefpunt Groen Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, Art + Tech Society, groen domein het Wasven en IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. Door het structureel organiseren van groene evenementen willen we voor Eindhoven een stevig podium creëren om meer aandacht te geven aan thema's als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (de regio) Eindhoven. Onze stad staat immers voor een aantal belangrijke uitdagingen in het kader van onder meer verdichting, kwaliteit van de openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie. Alle onderwerpen hebben een sterke relatie met groen en/of duurzaamheid en dagen uit tot dialoog en discussie. In elk Groen Café is er gelegenheid om tijdens het debat te luisteren naar inspirerende sprekers en te discussiëren over actuele thema's. Op deze pagina verzamelen wij alle Groen Cafés.