Standpunt TGE aangaande Vonk

  • categorie:
  • datum: 23 november 2021

Er bestaat nogal wat verwarring ten aanzien van het standpunt van TGE over de mogelijke ontwikkeling van Vonk in Genneper Parken. TGE heeft direct vanaf het begin aangegeven tegen ontwikkelingen in de drie groene wiggen en in dit geval specifiek in Genneper Parken te zijn. Dat geldt dus ook voor de mogelijke komst van Vonk....

Lees meer
Filter

kapadvies Ministerlaan 48

  • categorie:
  • datum: 22 november 2021

Aanleiding Het betreft de kap en compensatie van 12 bomen ten behoeve van de uit- en verbouw van de woning aan de Ministerlaan 48. Afweging Het plangebied is een bebost perceel met een groot gazon, en ligt op de grens van de stad in een bosrijke omgeving. De houtopstand op het perceel bestaat uit 27...

Lees meer

kapadvies Fatimakerk

  • categorie:
  • datum: 22 november 2021

Het betreft 2 gerelateerde aanvragen die nodig zijn voor de nieuwbouw in en rondom de Fatimakerk in Eindhoven. 1 aanvraag is voor de verplaatsing van 2 haagbeuken binnen het projectgebied. De andere aanvraag is voor de kap en compensatie van 27 bomen binnen hetzelfde projectgebied. Keizersberg Vastgoed BV is voornemens om de kerk te transformeren...

Lees meer

Kapadvies Cederlaan – herziening

  • categorie:
  • datum: 22 november 2021

In opvolging van ons negatieve kapadvies van 30-06-2021, is er nader onderzoek verricht rondom de 5 beuken aan de Cederlaan. Ten eerste is de vraag beantwoord of de grond in de achtertuinen van de aangrenzende woningen niet ook vervuild is. Na bodemonderzoek blijkt dat niet het geval – er zijn hier geen verontreinigingen aangetroffen. Daarmee...

Lees meer