Kapadvies Rode Heikhorstlaan

  • categorie:
  • datum: 21 januari 2022

Aanleiding  De aanvragers willen de tuin op een duurzame wijze renoveren en hebben hiervoor advies ingewonnen bij Soontiëns. Het gehele bomenbestand van het perceel bestaat uit 7 bomen: één boom aan de voorzeiden van het huis, twee bomen aan de zijkant van het huis en de overige vier bomen staan aan in de achtertuin.   Het bomenbestand bestaat uit de...

Lees meer
Filter


Kapadvies Judealaan

  • categorie:
  • datum: 21 januari 2022

Aanleiding  Het gebied wordt heringericht. De hoofdrijbaan van de Ruysdaelbaan wordt aan de noordzijde circa 1,5 m versmald zodat de bomen in een onverharde situatie komen te staan naast enkele parkeervakken voor langsparkeren. Aan de zuidzijde van de rijbaan komen de bomen in plantvakken met hagen te staan. In de groenstrook worden wadi’s voor tijdelijke...

Lees meer

Kapadvies Ministerlaan 48, V21/46409 – herziening

  • categorie:
  • datum: 12 januari 2022

Aanleiding  Het betreft de kap en compensatie van 8 bomen ten behoeve van de uit- en verbouw van de woning aan de Ministerlaan 48. Het plangebied is een bebost perceel met een groot gazon, en ligt op de grens van de stad in een bosrijke omgeving. De houtopstand op het perceel bestaat uit 27 bomen van diverse soorten.   Afbeelding 1 toont...

Lees meer

Reactie op het Landschapsplan voor de vliegfunnel Eindhoven Noordwest

  • categorie:
  • datum: 15 december 2021

Aanleiding  In verband met veiligheid van het luchthavenluchtverkeer is in het Besluit Militaire Luchthavens de maximale obstakelhoogte op aanvliegroute van de vliegtuigen vastgelegd. De maximale obstakelhoogte in deze “funnel” wordt overschreden door bomen in Beatrixoord, aan de groene corridor, en aan het kanaal in Eindhoven Noordwest. Het landschapsplan heeft als doel...

Lees meer