Advies Bestemmingsplan TenneT

  • categorie:
  • datum: 9 maart 2020

Het advies luidt: positief Aanleiding De huidige bovengrondse hoogspanningskabel, de 150 kV-lijnverbinding, bestaat uit een dubbelcircuit tussen Tilburg-Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar, en aanbod van elektriciteit in deze regio te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is groot onderhoud aan de masten...

Lees meer
Filter
Kapadvies Henegouwenlaan

  • categorie:
  • datum: 2 maart 2020

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 6 veldesdoorns ten behoeve van nieuwbouw van het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan. Aanleiding Het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs. Deze school en bijbehorende sporthal wordt vervangen voor een nieuwe school en sporthal op dezelfde locatie. Ter...

Lees meer

Advies Bestemmingsplan IX Woensel buiten de Ring II 2016 (Egelstraat-Frankrijkstraat)

  • categorie:
  • datum: 17 februari 2020

Het advies luidt: positief, mits Het betreft een plaatselijke wijziging binnen het vigerende bestemmingsplan “Woensel buiten de Ring II 2006″. De bestemmingsplanwijziging is nodig om de huidige bedrijfslocatie van de Eindhovense Radiateurenfabriek aan de Frankrijkstraat 97a te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw.  B&N Projecten is voornemens de bestaande bedrijfsbebouwing...

Lees meer

Kapadvies Grote Berg

  • categorie:
  • datum: 17 februari 2020

Het advies luidt: positief, mits   Het betreft de kap van 11 bomen, waarvan 7 kapvergunningsplichtig, ter plaatse van de Grote Berg in verband met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straat. Aanleiding De Grote Berg zal er in de toekomst anders uit komen te zien. Aanleiding hiervoor is het vervangen...

Lees meer