Advies Paraplubestemmingsplan waterberging 2020

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: Positief In dit paraplubestemmingsplan wordt de regeling inzake een uniforme en dynamische waterbergingsopgave juridisch planologisch verankerd. In de loop van de tijd zullen deze regelingen bij de komende actualisaties van de onderliggende bestemmingsplannen worden meegenomen waardoor de werking van dit paraplubestemmingsplan uiteindelijk vervalt. Aanleiding Klimaatadaptatie...

Lees meer
Filter
Advies bestemmingsplan V Kerkdorp Acht 2007 (herziening)

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: Positief Op 8 juli 2019 heeft Trefpunt Groen Eindhoven advies uitgebracht op het concept bestemmingsplan ‘V Kerkdorp Acht 2007’ dat een uitbreiding mogelijk maakt van de bestaande woonwagenlocatie aan de Alblasstraat in Kerkdorp Acht. Mede naar aanleiding van opmerkingen van Trefpunt Groen Eindhoven op dit bestemmingsplan zijn in overleg enkele wijzigingen voorgesteld....

Lees meer

Kapadvies Airbornelaan

  • categorie:
  • datum: 29 januari 2020

Het advies luidt: positief   Het betreft de kap en compensatie van 34 bomen, haagbeuken, kastanjes en berken, om de herinrichting van de Airbornelaan (tussen Kosmoslaan en rotonde Mercuriuslaan) mogelijk te maken. Aanleiding In het kader van groot onderhoud zal de Airbornelaan (Woensel Noordoost) worden heringericht. Het profiel zal verkeersveiliger worden ingericht en veel aandacht...

Lees meer

Kapadvies Antoon Coolenlaan 1a, Brabant Water

  • categorie:
  • datum: 23 januari 2020

Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 350 bomen op het terrein van Brabant Water (Antoon Coolenlaan 1a) in verband met de realisatie van een nieuw zuiveringsgebouw en de hiervoor benodigde werkzaamheden kabels en leidingen. Daar waar dit een omvangrijke kapaanvraag betreft in een gevoelig gebied heeft Trefpunt Groen Eindhoven de tijd genomen...

Lees meer