Kapadvies de Schakel 2

  • categorie:
  • datum: 21 juli 2022

Aanleiding Het betreft de kap van 10 bomen om de realisatie van een wadi mogelijk te maken op de bedrijfslocatie van Thermo Fisher Scientific, de Schakel 2 in Eindhoven.   Afweging Er komt een bijgebouw bij de bestaande bouw. De gemeentelijke wateropgave vraagt daarbij de aanleg van extra waterberging, om het riool te ontlasten en...

Lees meer
Filter


Reactie op Bestemmingsplan II Tongelre Buiten de Ring 2019

  • categorie:
  • datum: 21 juli 2022

Aanleiding Het initiatief betreft de nieuwbouw van middelbare school Lorentz Casimir Lyceum. Planlocatie Het plangebied is onderdeel van het bestemmingsplan “Tongelre buiten de Ring 2019” en heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’. Ter plaatse van de huidige bebouwing is een bouwvlak opgenomen in het bestemmingsplan. Aangezien de locatie van dit bouwvlak en de daaraan gekoppelde bouwregels...

Lees meer

Kapadvies Gelderlandplein

  • categorie:
  • datum: 14 juli 2022

Aanleiding Het betreft de kap en compensatie van 10 bomen voor de opwaardering van het Gelderlandplein. In 2018 is het plan opgevat om, gefinancierd vanuit het Bomen Compensatie Fonds (BCF) van de gemeente Eindhoven, het historische Gelderlandplein op te waarderen. Daarbij was het uitgangspunt om enerzijds het cultuurhistorische ontwerp van T.J. Versteeg uit circa 1930...

Lees meer

Kapadvies Marathonloop/Luchthavenweg

  • categorie:
  • datum: 14 juli 2022

Aanleiding Het betreft de kap en compensatie van 82 bomen en het verplanten van 6 bomen ten behoeve van de aanleg van de HOV3 verbinding. In de huidige aanvraag gaat het om het trajectdeel over de Marathonloop (vanaf de Huizingalaan tot aan de Verzetsheldenlaan) zowel als het trajectdeel op de Luchthavenweg. De aanvraag voor het...

Lees meer