Kapadvies Jacobus Deckersstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Jacobus Deckersstraat Het advies luidt: positief Het betreft de kap van in totaal 10 bomen in de Jacobus Deckersstraat (Oud-Strijp), waarvan: 1 valse christusdoorn, 3 Noorse esdoorns, 2 Japanse sierkersen en 4 rode paardenkastanjes. De kap is aangevraagd door de gemeentelijke boombeheerder in het kader van het onderhoudsprogramma 2018. Het kappen en vervangen van de bomen op de Bomansplaats is opgenomen in het programma vanwege de slechte conditie waarin de bomen verkeren.

 Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn de bomen in de Jacobus Deckerstraat bekeken en beoordeeld. Opvallend is de diversiteit aan bomen in één straat. Niet alleen de soorten variëren, maar ook in de conditie waarin de straatbomen verkeren zijn grote verschillen. De 10 te kappen bomen zijn in sterk teruglopende conditie. De bomen bevatten veel dood hout en hebben allen een minimale kroon in relatie tot de omvang/leeftijd. Wegens kleine boomspiegels en algeheel slechte groeiplaatsen zullen de bomen de komende tijd immer meer in conditie teruglopen. Kap en vervanging van de 10 bomen is om deze reden een terechte keuze. De te kappen bomen zullen vervangen worden door nieuwe bomen. Herplant zal gepaard gaan met het verruimen en verbeteren van de groeiplaatsen waardoor de nieuwe bomen de kans krijgen om uit te groeien tot volle wasdom. Hopelijk zijn de bomen na verruiming van de boomspiegels straks beter beschermd tegen parkerende automobilisten (zie onderstaand). [caption id="attachment_1844" align="alignnone" width="450"] Bestaande situatie[/caption]

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de 10 bomen in de Jacobus Deckersstraat. Joop van Hout en Lieke Stoffelen