Kapadvies Lunetzorg, Nuenenseweg 1

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Lunetzorg, Nuenenseweg 1 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 23 bomen op het terrein van Lunetzorg, Nuenenseweg 1 (Landgoed Eckartdal). De kap is aangevraagd door de coördinator Groen van het landgoed vanwege de slechte conditie waarin de bomen verkeren. [caption id="attachment_1849" align="alignnone" width="450"] Figuur 1 Standplaatsoverzicht[/caption]

Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn de 23 bomen beoordeeld*. De bomen zijn in sterk teruglopende conditie. Het gros van de bomen bevat veel dood hout en sommigen zijn aangetast door zwammen of schimmels. De bomen veroorzaken hiermee een verhoogt risico op schade aan personen en eigendommen. Dit risico is tevens vastgesteld door Van de Wouw boomverzorging die de conditie van de bomen op het terrein in beeld heeft gebracht (zie overzicht, figuur 2). Op basis van de fysieke kenmerken verwacht Trefpunt Groen Eindhoven dat alle 23 bomen een levensverwachting hebben van <15 jaar waarvan een groot gedeelte vermoedelijk al binnen 5 jaar zou afsterven. De waarde van de bomen zou de komende jaren immer meer teruglopen. Kap en vervanging van de 23 bomen op landgoed Eckartdal is om deze reden gerechtvaardigd. Het betreft hier een groene reden zoals bedoelt in de Verordening bomen 2015 van de gemeente Eindhoven. De te kappen bomen zullen vervangen worden door nieuwe bomen met een aanplantmaat van 20/25 cm omtrek. Op deze manier zal het bomenbestand op landgoed Eckartdal zich op de langere termijn herstellen. [caption id="attachment_1850" align="alignnone" width="450"] Figuur 2 overzicht op boomnummer[/caption]

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de 23 bomen op landgoed Eckartdal. Joop van Hout en Lieke Stoffelen