Achtseweg Noord 14-16 compensatie

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Achtseweg Noord 14-16 compensatie 18 februari 2017 Dit advies betreft een verandering op het eerder uitgebrachte advies voor UPS, Achtseweg Noord. De verandering betreft alleen de compensatie. Omdat er geen plan tot herplant aanwezig was ten tijde van ons advies is geadviseerd een bijdrage ad ~ €65.000 in het Bomencompensatiefonds te storten. Inmiddels heeft de landschapsarchitect een herplant ontwikkeld welke het genoemde bedrag dekt. Als er herplant op locatie kan plaatsvinden heeft dat verre de voorkeur boven een geldelijke compensatie. De compensatie ziet er als volgt uit:
  • 10 Hollandse Lindes - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg - € 10.000
  • 10 Beuken - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg - € 10.000
  • 5  Magnolia’s - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg -  € 2.500
  • 10 Essen - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg - € 5.000
  • 10 rode esdoorns - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg  - € 10.000
  • 10 zwarte elzen - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg - € 10.000
  • 36 kersenbomen - 8 M3 bomenaarde per boom - 3 jaar nazorg - € 18.000
Totale waarde € 65.500 is gelijk of meer dan de gekapte waarde. Maat van de bomen 20-25 cm en een garantie van 3 jaar. De tekening waar de bomen geplant worden is bijgevoegd.

Eerder uitgebracht advies

Het betreft de kap van 51 bomen aan de Achtseweg Noord 14-16 nodig voor de bouw van overslagcentrum UPS. Hoewel de aanvraag ontvangen is op 24 oktober zijn de juiste aantallen pas vanaf 28 november bekend.

Afweging

Het terrein is bezocht en de volgende constatering is gedaan. De essen op de kaart ontbraken, onduidelijk was waarom bomen moesten verdwijnen voor een ingang die elders gepland stond en de onduidelijkheid over de Italiaanse populieren die volgens het rapport van Antea niet gekapt hoeven te worden maar waar wel een aanvraag voor is gedaan. Om tot overeenstemming te komen is er overleg met de aanvrager gevoerd. Dit heeft het volgende resultaat met zich meegebracht;