Kapadvies Mathildelaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Mathildelaan

Aanleiding

De gemeente Eindhoven is voornemens om de Mathildelaan (kruising met Emmasingel) opnieuw her in te richten en een riool aan te leggen. Het riool maakt het terugbrengen van het riviertje de Gender mogelijk in het Victoriapark. De bovengrondse herinrichting moet bijdragen aan een betere oversteek van de kruising voor voetgangers en fietsers en betere doorstroom t.b.v. het openbaar vervoer. Zie ook: https://www.eindhoven.nl/nieuws/werkzaamheden-mathildelaan-en-westelijke-binnenring.

Om dit mogelijk te maken dienen 5 Gleditsia Triacanthos te worden gekapt.

Afweging

De Gleditsia’s zijn weliswaar in goede conditie maar hebben in de huidige situatie weinig verdere ontwikkel mogelijkheden. De voorgenomen ontwikkeling zorgt er straks voor dat fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger over de Mathildelaan kunnen. En tot slot is dit ook dé optie om de voorgenomen plannen de Gender naar boven te halen, te realiseren. Tel daar tot slot de 12 bomen die worden herplant (zie onderstaande tabel) met groeiplaatsverbetering, en TGE kan deze ontwikkeling alleen maar toejuichen.

Compensatieplan

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven is vanaf het begin nauw betrokken bij het projectplan en staat positief tegenover de beoogde ontwikkeling.