Mispelhoefstraat/Weijerbeemd COMPENSATIE

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Mispelhoefstraat/Weijerbeemd COMPENSATIE 24 juni 2017 Het betreft de compensatie behorende bij kapaanvraag Mispelhoefstraat/Weijerbeemd. Op 20 januari 2017 heeft Trefpunt Groen Eindhoven bovenstaande kapaanvraag van een positief advies voorzien. Ten tijde van dit advies was er geen compensatie bekend waardoor een (gelabelde) financiële compensatie voorgesteld werd ten gunste van het bomencompensatiefonds. De hoogte van dit bedrag is € 45.000. Inmiddels heeft de aanvrager zijn compensatievoornemen bekend gemaakt. De compensatie vindt plaats op hetzelfde terrein als waar de bomen gekapt worden en bestaat uit:
  • Aanbrengen 8 m3 bomengrond per boom.
  • Aanbrengen bomen maat 20-25 (inclusief voorzieningen zoals boompalen).
  • Boom nummer 1 t/m 14: Ruwe berk (Betula Pendula) en Zomereik (Quercus Robur).
  • Boom nummer 15: Linde (Tilia cordata).
  • Boom nummer 16 t/m 25: Soort nader te bepalen door Prologis.
  • Onderhouden bomen in groenzone: 2 jaar.
  • Nb. De bomen 15 t/m 23 worden ter plaatse van de stortlocatie aangeplant. Dit betekent dat voor het aanbrengen van de bomengrond voor deze bomen gewerkt moet worden onder saneringscondities.
Bij nader inzicht blijkt het niet nodig te zijn de bomen langs de spoorweg te kappen. De meest waardevolle bomen staan hier en vertegenwoordigen een waarde van € 11.000. Dit advies betreft dus het compenseren van bomen met een waarde van € 34.000. De waarde van de herplant bedraagt €37.500 waardoor het te compenseren bedrag en de bomen ruimschoots gehaald wordt.