Advies bestemmingsplan 5e uitwerking Waterrijk, Kamer 11A

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan 5e uitwerking Waterrijk, Kamer 11A 9 februari 2017 Het betreft een gedeeltelijke uitwerking van het bestemmingsplan Waterrijk

Afweging

Dit plan is een gedeeltelijke uitwerking van artikel 15 ‘Woongebied – Uit te werken’ van het bestemmingsplan Waterrijk dat door de gemeenteraad van Eindhoven is vastgesteld op 19 november 2013. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de bouw van 33 appartementen en 44 grondgebonden woningen. Als we ons richten op de inhoudelijke omgevingsaspecten aangaande stedenbouwkundige kwaliteiten, flora en fauna, groenontwikkeling, luchtkwaliteit, waterhuishouding en geluid worden de belangen van onze groepen in geen van deze aspecten geschaad. Het advies ‘Positief, mits’ heeft betrekking op de dubbele rij grove dennen aan de zuidwest zijde van het plangebied. De dennen verkeren in een goede staat en hadden gespaard kunnen blijven als de rooilijn ter plaatse 2 meter naar binnen was gelegen. Het enkel behouden van de buitenste rij dennen biedt weinig kwaliteit aangezien deze niet meer dichtgroeien in de richting van de nieuwbouw. Men zou uitkijken op kale stammen. Bosgordels zoals deze, sieren Waterrijk echter met volwassen bomen die te danken zijn aan het  voormalige militaire terrein. De wens om dergelijke bosgordels zoveel mogelijk te behouden gaat veel verder dan behoud van beeldkwaliteit. Immers, de bosgordels hebben eveneens een belangrijke functie ten aanzien geluid, luchtkwaliteit, biodiversiteit en thermisch comfort. Daar waar de gordel van grove dennen met het realiseren van de voorgenomen plannen niet kwalitatief en duurzaam behouden kunnen blijven adviseert Trefpunt Groen Eindhoven herplant van grove dennen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Deze herplant dient zo snel mogelijk in gang te worden gezet, ruim vóórdat de bestaande bosgordel zal worden gerooid. Inmiddels staan er tussen de ’bosgordel’ en de rij eiken al behoorlijk wat nieuwe dennen. Verdere aanplant vormt op locatie geen probleem. De negen zomereiken (Locatie A) en de sparren (Locatie B) die behouden kunnen blijven zijn een kwaliteit voor het gebied en dienen beschermd te worden zoals aangegeven in de BEA.