Advies bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin)

Resultaat: Negatief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2018
Advies bestemmingsplan Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin) Het bestemmingsplan "I Binnenstad (Mariënhage Dommeltuin e.o.)" maakt de herinrichting van de Dommeltuin bij het kloostercomplex Mariënhage mogelijk en voorziet in een mogelijke realisatie van een oeververbinding over de Dommel in de vorm van een brug ter geleiding van langzaam verkeer. Deze ontwikkelingen kennen een onderlinge samenhang met de herbestemming van het kloostercomplex Mariënhage tot themahotel en ceremoniehuis (Delamondo). Als gevolg van deze planvorming wordt de Dommeltuin beleefbaar en toegankelijk gemaakt. De bedoeling is dat Mariënhage met het initiatief verder zal vergroenen en in volle glorie wordt hersteld, waardoor het een aangenaam gebied wordt om te verblijven. De ambitie is voorts om de oeververbinding door middel van een bio-based brug over de Dommel vorm te geven.

Motivatie

Trefpunt Groen Eindhoven schaart zich achter de gedachte om Mariënhage in oude luister te herstellen zeker daar waar het groen aangaat. Waar TGE, de aangesloten groepen en met name de Van Abbe stichting zich tegen keren is de aanleg van een oeververbinding/brug. In het 165 pagina’s tellende bestemmingsplan wordt veel aandacht besteed aan de mitigerende maatregelen die getroffen worden om de brug als het ware ecologisch onzichtbaar te maken. Graag willen wij er op wijzen dat het niet plaatsen van een brug nog altijd de beste ecologische oplossing is. Hoezeer de ecologische schade ook mee zal vallen, waar de brug ten ene male afbreuk aan doet is de beleving die je opdoet als je vanaf de Kanaalstraat naar de Dommelstraat (vice versa) het natuurpad bewandelt. Deze ervaring brengt je naar de 19de eeuw. Links ontwaart Mariënhage stilaan, rechts ontmoet je bomen van een eeuw oud en na enkele tientallen meters beleef je – in het centrum van de stad – een oorverdovende stilte. Deze aangename illusie blijft totdat je de Dommelstraat bereikt. De brug en bijbehorend licht- en luchtgat verstoren in hoge mate de beleving van dit pad en de ervaring. Dit is (waarschijnlijk) het enige stukje centrum van waaruit je, als het ware, het asfalt verlaat en de natuur binnenvalt. Er is verder ook geen enkele noodzaak om deze verminking toe te staan. De 'Kanaalstraatbrug' ligt op 120 meter afstand, de 'Dommelstraatbrug' op 300 meter. Waarom nog een verbinding? Eindhoven is toch geen Efteling waar allerlei artificiële bruggetjes het beeld moeten bepalen!

Ons advies

We kunnen ons best voorstellen dat het langzaam verkeer een weg zoekt naar Mariënhage. Een aparte brug mag daar zeker deel van uitmaken. Maar… leg, of liever nog bevestig, deze brug aan de “Kanaalstraatbrug”. Eerder, bij de Tongelreep Antoon Coolenstraat, is op korte afstand van de normale brug, een voetgangers/fietsersbrug aangelegd over de Tongelreep. Naar onze mening zou je met weinig middelen ook zo’n oplossing kunnen toepassen voor de langzaam verkeersroute naar de achterzijde van Mariënhage. Je spaart geld, ecologie en houdt de unieke beleving in stand.

Conclusie

We hopen dat ons advies een brug slaat tussen de eigenaar van Mariënhage en de groepen, vertegenwoordigd in TGE. De oeververbinding is voor ons echt een brug te ver. Joop van Hout en Lieke Stoffelen (foto: www.beafoto.nl)