Advies bestemmingsplan, III Limbeek-Woenselse Watermolen (Fontys Rachelsmolen)

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan, III Limbeek-Woenselse Watermolen (Fontys Rachelsmolen) 4 april 2017 Het betreft een aanpassing van het bestemmingsplan t.b.v. twee herhuisvestingsprojecten van Fontys Hogescholen

Aanleiding

Fontys Hogescholen is van plan om binnen Eindhoven haar onderwijs en diensten te concentreren op 2 Locaties.Het betreft de locaties ‘Campus Rachelsmolen’ en ‘Campus TU/e’. In de planvorming om tot deze gewenste concentratie te komen zijn twee grote herhuisvestingsprojecten nodig. Als eerste zal het techniek-domein verplaatsen naar het TU/e terrein. Hierdoor ontstaat de noodzakelijke ruimte om, als tweede beweging, de domeinen mens & maatschappij en educatie en de diensten te verplaatsen naar Campus Rachelsmolen. Rachelsmolen in een nieuw te bouwen gebouw. Ook zal er in deze fase een parkeergarage gebouwd worden. Deze nieuwbouw zal gerealiseerd worden aanvullend op de bestaande gebouwen op Campus Rachelsmolen. Vervolgens zal in realisatiefase 2 een bouwopgave plaatsvinden met mogelijk vervangende nieuwbouw en/of renovatie van bestaande gebouwen. Voor de beoogde ontwikkeling voor locatie Rachelsmolen is nog geen definitief stedenbouwkundig plan gemaakt. Wel is een studie verricht naar de ruimtelijke mogelijkheden. Hieruit is gebleken dat de beoogde ontwikkeling voor beide fases niet zal passen binnen vigerend bestemmingsplan ‘Limbeek-Woenselse Watermolen 2007’. Om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Feitelijk bestaat de aanleiding uit het feit dat de school van ~10.000 naar ~14.500 leerlingen stijgt en van ~1.000 medewerkers naar ~1.500. Onder de gegeven omstandigheden kan dit niet, dat wordt te veel proppen.

Afweging

Op 27 maart heeft TGE een bezoek gebracht aan de Rachelsmolen en is rondgeleid over de campus. Momenteel wordt er nagedacht over twee varianten. Onderstaand zijn deze verbeeld;