Advies bestemmingsplan Luchthaven Eindhoven e.o

Resultaat: Positief
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2017
Advies bestemmingsplan Luchthaven Eindhoven e.o 30 januari 2017 Het betreft de actualisatie van het bestemmingsplan ter plaatse van de luchthaven Eindhoven en omgeving. Vrijwel alle vigerende bestemmingsplannen ter plaatse van de luchthaven Eindhoven, met uitzondering van een klein deel van het plangebied ter plaatse van de terminal van Eindhoven Airport, zijn sterk verouderd. Dit gegeven en het (nieuwe) Luchthavenbesluit Eindhoven vormen de aanleiding om de bestemmingsplannen ter plaatse van de luchthaven Eindhoven en omgeving te actualiseren. Het bestemmingsplan heeft enkel tot doel de bestaande situatie te consolideren. Omdat de vigerende plannen gedateerd zijn, zal de opzet van de actualisatie sterk afwijken van deze plannen, maar inhoudelijk worden er vrijwel geen wijzigingen doorgevoerd. Bij het bestemmingsplan is een toelichting gevoegd. In de toelichting wordt aangegeven waarom het bestemmingsplan is opgesteld en welke afwegingen hebben plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Afweging TGE

Bij gelegenheid zou een ‘update’ van een bestemmingsplan een wens vertalen om het vliegveld minder vluchten uit te laten voeren en de vluchttijden te bekorten. Deze aangesloten groepen moeten we teleurstellen in dezen toetsen we enkel op actualiteit.

Conclusie

Het bestemmingsplan Luchthaven Eindhoven zoals aangeboden aan het Trefpunt Groen Eindhoven zit goed doordacht in elkaar en mag het komende decennium vigeren.